Meer zelfmoorden dan gesneuvelden in leger VS

Het aantal zelfmoorden in het Amerikaanse leger steeg sterk tijdens ‘Irak’ en ‘Afghanistan’ // Dat blijkt uit een nieuwe studie // Een blank groentje loopt het meeste risico zelfmoord te plegen

De jaren dat de VS in zowel Irak als Afghanistan vochten, 2004-2009, vormden een groot risico voor Amerikaanse militairen. Niet alleen doordat zij in die landen konden sneuvelen, maar ook doordat zij een twee keer zo grote kans hadden om zelfmoord te plegen als soldaten voor 2004. Dat blijkt uit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Jama Psychiatry.

Vooral jonge, mannelijke, blanke soldaten die alleenstaand waren, geen diploma hadden, recent gedegradeerd waren, of uitgezonden werden of waren geweest (Irak, Afghanistan) hadden een grotere kans dan gemiddeld om door eigen hand te sterven.

Zelfmoord kwam het vaakst voor onder soldaten die recent waren afgezwaaid. Hoe langer een Amerikaan in het leger zit, hoe kleiner de kans dat hij zich het leven beneemt.

Het percentage ongelukken in het leger, hoewel veel hoger dan het aantal zelfmoorden, daalde in dezelfde periode juist scherp, onder meer door andere werkmethodes.

De onderzoeksresultaten vormen het begin van een, mede door het Amerikaanse leger opgezet, omvangrijk onderzoek naar de geestelijke gezondheid van militairen. Aanleiding is het hoge aantal Amerikaanse militairen dat zelfmoord pleegt. In 2012 benamen in het hele leger 177 soldaten in actieve dienst zich het leven, terwijl er 176 sneuvelden in gevecht.

De psychiaters hebben nu nauwkeurig de lotgevallen onderzocht van bijna een miljoen gewone soldaten die tussen 2004 en 2009 in dienst waren. Het aantal zelfmoorden onder de onderzochte soldaten steeg van 120 in 2004-2005 naar 267 in 2008-2009. In totaal werden door het leger in deze periode 569 zelfmoorden geregistreerd.

Eenderde van de zelfmoordpogingen van soldaten staat volgens de onderzoekers in verband met psychiatrische stoornissen die de soldaten al hadden voor ze in dienst kwamen. In de onderzochte periode verruimden de VS verschillende malen de criteria voor rekruten, omdat er door de oorlogen in Afghanistan en Irak tekort aan manschappen was. Vooral soldaten die door zogeheten stop loss orders niet mochten afzwaaien en die vervolgens, na het aflopen van zo’n moratorium, toch weer bijtekenden, liepen een verhoogd risico op zelfmoord, blijkt uit het onderzoek.

De factoren die bijdragen aan het risico op zelfmoord blijken ook geldig als het gaat om ongelukken in het leger, vonden de onderzoekers. Laag opgeleide, mannelijke, alleenstaande soldaten kwamen verhoudingsgewijs vaker om door een ongeluk.

    • Maartje Somers