Brussel eist ingrepen van Italië

Eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) presenteerde gisteren in Brussel zijn jaarlijkse beoordeling van de economie van de lidstaten. Foto EPA

Italië moet snel zorgen dat het productiever wordt. Dat concludeert eurocommissaris Olli Rehn (Economische Monetaire Zaken), die gisteren zijn jaarlijkse evaluatie van de economieën van de lidstaten publiceerde. De Italiaanse economie kent „buitensporige onevenwichtigheden”, net als die van Slovenië en Kroatië. In Nederland en tien andere landen zijn ook onevenwichtigheden vastgesteld, maar die zijn volgens de eurocommissaris niet buitensporig zijn.

De belangrijkste problemen van Italië zijn de hoge staatsschuld en het gebrekkige concurrentievermogen. Beide vinden hun oorsprong in de lage arbeidsproductiviteit. Volgens schattingen van de Europese Commissie bedraagt de Italiaanse staatsschuld dit jaar 134 procent van het bruto binnenlands product. Alleen Griekenland kent een hoger saldo, en daar wordt volgend jaar een flinke daling voorzien. Conform de Europese afspraken mag een overheidsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen.

Italië concurreert volgens de Commissie slecht door een combinatie van factoren: de loonkosten zijn hoog in verhouding tot de productiviteit en er moet veel belasting worden afgedragen op arbeid. Het land exporteert producten waarvoor de markt slecht is en er zijn veel kleine bedrijven die moeilijk hun plek in de wereldhandel weten te vinden.

Samen met Italië kreeg Frankrijk opdracht om te bezuinigen. Duitsland werd geïnstrueerd de binnenlandse vraag en de groei op middellange termijn te versterken.

Rehn wees Nederland op de aanhoudend hoge schuldpositie van huishoudens en de overheid. De hervormingen op de huizenmarkt hebben nog onvoldoende effect op de economie en moeten daarom versneld worden ingevoerd, met name de liberalisering van de huurmarkt.

Kroatië, dat nog geen jaar lid is van de EU, heeft te maken met teruglopende export en een snel groeiende staatsschuld. Het land heeft een veel te hoog begrotingstekort en zal flink moeten bezuinigen, zegt Rehn. Slovenië heeft het afgelopen jaar veel verbeterd maar blijft slecht presteren door de inefficiëntie van veel staatsbedrijven en het slechte concurrentievermogen.

Italië, Kroatië en Slovenië moeten voor eind april een hervormingsprogramma hebben ingediend bij de Commissie, waarin zij duidelijk maken hoe zij hun problemen gaan wegwerken.