VVD: eisen aan Antillianen geen rassendiscriminatie

VVD-Kamerlid André Bosman verwerpt vandaag in NRC Handelsblad de zware kritiek die hij onlangs ontving op zijn plannen om eisen te stellen aan Antillianen die zich hier willen vestigen. Foto ANP/Bas Czerwinski

Het VVD-plan om eisen te stellen aan Antillianen die in Nederland willen komen wonen, is geen rassendiscriminatie. André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD, verwerpt de zware kritiek die hij onlangs van juristen op zijn plannen heeft ontvangen.

Bosman zegt dat Nederland eisen mag stellen aan Antillianen omdat zij omgekeerd ook eisen stellen aan Nederlanders die zich op Curaçao, Aruba of Sint Maarten willen vestigen. “Uiteindelijk moet je kijken of dit een proportionele maatregel is. Dat is een politieke afweging. Ik vind van wel”, zegt Bosman vandaag in NRC Handelsblad.

‘Bosman maakt onderscheid op basis van ras’

Mensenrechtenexperts zeggen dat Bosman met zijn wetsvoorstel onderscheid maakt op basis van ras, en dat is in internationale verdragen verboden. Voor de voorzitter van de Commissie-Meijers, emeritus hoogleraar rechtssociologie Kees Groenendijk, staat zo goed als vast dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens “deze directe vorm van rassendiscriminatie” niet zal accepteren. “Waarschijnlijk zal de wet al bij Nederlandse rechters sneuvelen.” Verder, zegt Groenendijk, kan Bosman de afspraken in het Statuut van het Koninkrijk niet gebruiken als argument voor Nederland om zich niet aan mensenrechtenverdragen te houden.

Vanavond bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de VVD dat eisen stelt aan Antillianen die langer dan zes maanden in Nederland willen komen wonen. Zij moeten voldoen aan ten minste één voorwaarde van een lijstje van vier. Ze moeten werk hebben of als zelfstandige werken; voldoende inkomen hebben; in Nederland tot onderwijs zijn toegelaten; of een gezinslid in Nederland hebben wonen. Anders krijgen ze geen zogeheten ‘vestigingsvergunning’ en houden ze volgens Bosman “het bare minimum” aan rechten over.

PvdA gaat niet akkoord met huidig wetsvoorstel VVD

Coalitiepartij PvdA gaat in elk geval niet akkoord met het wetsvoorstel zoals de VVD dat nu voor zich ziet. In het regeerakkoord hebben VVD en en PvdA afgesproken om “tot regulering van de vestiging van inwoners” van Curaçao, Aruba en Sint Maarten in Nederland te komen. Maar de PvdA vindt dat de groep Antillianen voor wie toelatingsregels zullen gelden, scherper afgebakend moet worden.

Wet is bedoeld om kansarme Antillianen te weren

Doel van de wet is om kansarme Antillianen uit Nederland te weren. De PvdA vindt dat het niet kunnen om een hele groep mensen met een Nederlands paspoort anders te behandelen dan de rest, omdat een deel van die groep crimineel gedrag vertoont.

Bovendien wil de PvdA regels voor ‘inwoners’ van de eilanden, dat is iets anders dan eisen aan mensen stellen op basis van afstamming, zoals Bosman voorstelt. De VVD’er zegt “goed te zullen kijken” naar de kritiek die vanavond uit de Tweede Kamer komt.

    • Annemarie Kas