Topwerk Van Eyck naar Enschede

Het Rijksmuseum Twenthe krijgt dit najaar een van de topstukken van de Vlaamse meester Jan van Eyck (1390 - 1441) in bruikleen voor de tentoonstelling ‘ Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld’ . Het gaat om het schilderij De Madonna bij de Fontijn uit 1439, dat het middelpunt moet vormen van de tentoonstelling die vanaf 14 september tot 4 januari 2015 te zien is. Het museum beschouwt het werk als de belangrijkste bruikleen die het ooit heeft ontvangen. (NRC)