Misstanden bij banken sneller openbaar

Toezichthouder DNB bepleit strenger optreden

De Nederlandsche Bank (DNB) wil het voortaan openbaar maken wanneer zij bij financiële instellingen misstanden aantreft. Die informatie bleef tot nu toe geheim. Dat staat in de visie op het toezicht op de financiële sector voor de komende vier jaar, die de toezichthouder op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen gisteren heeft gepubliceerd.

DNB wil een stuk strenger worden. Zo gaat de toezichthouder zwaardere eisen stellen aan instellingen die onder toezicht staan. Zo wil de toezichthouder dat banken transparanter zijn over zowel de werking van hun producten, als over hun financiële gezondheid. Vooral dat laatste ligt gevoelig bij de instellingen. Die geven hierover tegenwoordig al iets meer details. Maar er was bijvoorbeeld onlangs nog een officieel onderzoek voor nodig van DNB om inzicht te krijgen in eventuele verborgen problemen op de balansen van banken met betrekking tot vastgoed.

DNB wil dat banken dat soort informatie vaker én op eigen initiatief verstrekken. Consumenten en investeerders hebben die informatie nodig om te kunnen vertrouwen op de financiële sector. DNB zegt verder dat de buffers van de banken en andere instellingen omhoog moeten. Dat is niet echt nieuw. Maar wél nieuw is dat DNB expliciet zegt hoe dit moet gebeuren: voor het belangrijkste deel via ingehouden winsten. Voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders ziet de toezichthouder „op de korte termijn nauwelijks ruimte”. Dat is een lastig te verkopen boodschap voor de besturen van die financiële instellingen aan hun investeerders.

Het is voor de tweede keer dat DNB een visie op het toezicht presenteert. Eerder deed zij dat voor de periode 2010-2014. De huidige visie is beduidend strenger en assertiever van toon, in lijn met die cultuuromslag die de toezichthouder zou hebben doorgemaakt sinds het aantreden van directeur Klaas Knot halverwege 2011. Volgens DNB is herstel van vertrouwen nog altijd het belangrijkste probleempunt binnen de financiële sector. En dat vraagt een strengere aanpak. Beter toezicht moet daaraan bijdragen.

DNB is de afgelopen jaren zelf ook veelvuldig onder vuur komen te liggen wegens gebrekkig toezicht. Begin vorig jaar speelde dat bij SNS Reaal, en ook bij de Libor-affaire bij Rabobank was dit recentelijk nog een kwestie. DNB wil de komende vier jaar meer letten op integriteitsrisico’s. Hiervoor moeten indien nodig deskundigen worden ingehuurd. DNB wil onder meer gaan toetsen of haar nieuwe aanpak op dit vlak ook daadwerkelijk effectief is.

De nieuwe openheid die DNB (binnen de grenzen van de wet) bepleit heeft hier ook mee te maken. Binnen DNB bestaat onvrede over de kritiek van de samenleving en politici op haar eigen optreden. DNB zou veel meer doen dan wat de buitenwereld ziet, maar dat kan zij niet laten zien, want de toezichthouder is in veel zaken gebonden aan geheimhouding.

    • Chris Hensen