KWF neemt financiering van projecten Inspire2Live over

De toenmalig algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar krijgt in 2007 een cheque van de stichting Alpe d' Huzes. Foto ANP / Bastiaan van Musscher

KWF Kankerbestrijding neemt de financiering over van de wetenschappelijke onderzoeken die in gang zijn gezet door de in opspraak geraakte stichting Inspire2Live. De stichting had drie miljoen euro subsidie toegezegd gekregen van Alpe d’HuZes/KWF-fonds, maar de betalingen werden in september stopgezet toen het bestuur opstapte.

De stichting was al verplichtingen aangegaan voor vier studies, die KWF nu overneemt, zo meldt de organisatie in een persbericht.

“KWF Kankerbestrijding vindt onderzoek naar kanker belangrijk en wil voorkomen dat dit niet doorgaat vanwege de perikelen bij Inspire2Live. Daarom heeft KWF besloten de financiering van deze studies over te nemen. Om zeker te weten dat deze studies van kwalitatief hoog niveau zijn, heeft KWF de studies opnieuw laten toetsen door haar Wetenschappelijke Raad.”

74.000 euro niet in lijn met subsidie

KWF heeft een accountant ook onderzoek laten doen naar de 1,7 miljoen euro die al was uitbetaald. Daarvan is al 1,5 miljoen euro uitgegeven, waarvan 540.000 euro aan management- en organisatiekosten. De rest werd besteed aan seminars en wetenschappelijke studies en projecten. Het bedrag voor managementkosten is volgens KWF verantwoord.

“Het betrof hier een nieuwe organisatie die vanaf de grond moest worden opgebouwd om internationale studies op te zetten. Verschillende seminars zijn georganiseerd om internationale kopstukken bij elkaar te brengen. Dat verklaart waarom er relatief meer management- en organisatiekosten begroot zijn dan bij reguliere projecten die ingebed zijn in een bestaand instituut (universteit e.d.).”

Wel heeft de accountant één post van 74.000 euro gevonden die niet is besteed in lijn met toegezegde subsidie. Inspire2Live hoeft dat bedrag, besteed aan fondsenwerving, niet terug te betalen. KWF:

“In de algehele verantwoording hebben wij besloten dit te accepteren, omdat we begrijpen waarom deze kosten zijn gemaakt. Bijkomende overweging is dat Inspire2Live onder de begroting voor opstartkosten is gebleven.”

Twee ton managementfees voor oprichter Alpe d’HuZes

Inspire2Live besteedde in twee jaar ruim twee ton aan managementfees van Coen van Veenendaal, oprichter van het bekende Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes en Inspire2Live hebben altijd uitgedragen dat betrokkenen alles vrijwillig doen en dat al het gedoneerde geld naar kankeronderzoek gaat. Alpe d’HuZes is de zeer succesvolle actie die Van Veenendaal in 2006 oprichtte: jaarlijks fietsen duizenden vrijwilligers de Franse berg Alpe d’Huez op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

    • Lex Boon