Geen toeslag meer voor ouderparticipatiecrèche

Een regulier kinderdagverblijf in Haarlem. Foto ANP / Koen Suyk

De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft voor ouders die om beurten elkaars kinderen opvangen in zogeheten ouderparticipatiecrèches. Wel krijgen ze iets meer ruimte dan normale kinderdagverblijven.

Tot nu toe kregen de ouders wel een toeslag, maar minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt dat die alleen bedoeld is voor kinderopvangorganisaties die aan alle kwaliteitseisen voldoen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de participatiecrèches tegemoet te komen wil Asscher onder meer het zogenoemde gezichtencriterium aanpassen. Dit zou betekenen dat de verplichting dat een kind maximaal drie vaste begeleiders mag hebben, komt te vervallen.

Waarschuwing over einde gedoogsituatie

De minister had de ouderparticipatiecrèches een voorstel gedaan voor minder strenge regels dan die voor reguliere crèches, met behoud van kinderopvangtoeslag. Dit wezen zij af, omdat zij de regels te ver vinden gaan.

Hoewel bepaalde regels nu worden versoepeld, blijven andere criteria, zoals de veiligheidseisen wel gelijk aan die voor reguliere kinderopvang. Nederland telt op dit moment zes ouderparticipatiecrèches waarin bij elkar 120 kinderen worden opgevangen.

Asscher wil de nieuwe regels in januari 2016 invoeren. Als de ouders niet akkoord gaan, beëindigt hij de huidige gedoogsituatie, waarschuwt hij in de brief. De ouderparticipatiecrèches zullen dan aan dezelfde eisen moeten voldoen als normale crèches.

    • Laura Klompenhouwer