‘Dit is geen structurele verbetering van de economie’

Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie

1Waar hebben we het aan te danken dat de Nederlandse economie weer aantrekt?

„Ik denk dat dit een conjuncturele opleving is. De Europese economie trekt aan. In Spanje zie je een duidelijke kentering en zelfs Griekenland is over het dieptepunt heen. De Amerikaanse economie is weer flink op stoom. Ik denk niet dat het Nederlandse overheidsbeleid hier veel aan bijgedragen heeft. Integendeel, de lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd hebben de opleving juist dwarsgezeten.

„Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een conjuncturele opleving en structurele verbetering. Als we op lange termijn betere groeicijfers willen zien moet er structureel iets veranderen aan de Nederlandse economie. Dan moet er een forse lastenverlichting komen, dan moet de overheid inkrimpen, moeten we investeren in kennis en een forse toename van de arbeidsdeelname. Dat zie ik momenteel niet gebeuren.”

2Wat moet de overheid nu vooral niet doen?

„Politiek Den Haag kan zich het beste zo min mogelijk met de economie bemoeien. Ze kunnen de lastenverzwaringen ongedaan maken nu het beter gaat. De btw-verhoging naar 21 procent kan gecompenseerd worden door de inkomstenbelasting te verlagen. Ook kan de overheid nog eens kijken naar het doolhof aan subsidies en die zoveel mogelijk vervangen door lastenverlichtingen.

„Nu de economische groei aantrekt maar ook de werkloosheid nog doorstijgt krijgen politici de neiging om in te grijpen en banenplannen te ontwerpen. Dat is niet zinvol. Ook plannen voor herverdeling van werk, zoals een kortere werkweek, drukken de economische groei. ”

    • Hanneke Chin-A-Fo