‘De invloed van het kabinetsbeleid is zeer beperkt’

Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten.

1 Waar hebben we het aan te danken dat de Nederlandse economie weer aantrekt?

„De cijfers van het Centraal Planbureau hebben weinig met kabinetsbeleid te maken. De invloed van politiek beleid is buitengewoon beperkt. Het belangrijkste wat het kabinet heeft gedaan is geen onrust veroorzaken op bijvoorbeeld de huizenmarkt. Het terugbrengen van de hypotheekrenteaftrek heeft een klein, maar gunstig effect. Door herstellende beurzen hebben de pensioenfondsen wat lucht gekregen. Ook dat is geen kabinetsbeleid, maar het zorgt er wel voor dat er momenteel weinig onzekerheid rondom het pensioenvraagstuk is. Rust is het sleutelwoord.

„Tot slot lijken de veenbranden rondom de eurocrisis inmiddels uitgedoofd. Er komt niet meer iedere week een lijk uit de kast. De Verenigde Staten doen het goed. Dat werkt door op de hele wereldeconomie. Nederland profiteert van een aantrekkende wereldhandel, de export is gestegen.”

2 Wat moet de overheid nu vooral niet doen?

„De regering moet geen gekke dingen doen. Het belangrijkst is een consequent beleid. Het langzaam maar zeker op orde brengen van de overheidsboekhouding is een goede stap. Lastenverzwaring is nu uiteraard onverstandig. Ik zou zelfs eerder voor lastenverlichting pleiten. Zeker in een opgaande economie heeft dat soort maatregelen meteen effect. Ik denk dat een aantal onnodige bezuinigingen nu misschien wel teruggedraaid worden. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf zijn er veel lasten te verlichten in de arbeidswetgeving. Zo moeten werkgevers nu bijvoorbeeld de ziektekosten van hun werknemers een jaar doorbetalen. Dat kost veel geld.”