BBC: Londen houdt migratiecijfers achter

Rapport dat effect van nieuwkomers op werkloosheid relativeert, strookt niet met migratiebeleid van regering-Cameron

Het was voor Theresa May, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, zo’n mooi cijfer in haar strijd immigratie terug te dringen: door de komst van iedere honderd nieuwkomers blijven 23 Britten werkloos. Maar uit onderzoek blijkt dat dit effect veel lager is, zo meldt het BBC-programma Newsnight. De regering houdt volgens de BBC publicatie van het rapport tegen, omdat het niet strookt met haar harde migratiebeleid.

In 2015 moet de ‘netto-migratie’ (immigratie minus emigratie) onder de 100.000 per jaar zijn gedaald, en de regering-Cameron wil dat onder meer bereiken door een streng visumbeleid voor migranten van buiten de Europese Unie, en door het uitzetten van ‘nep-studenten’ die een studievisum misbruiken.

Voor veel kiezers is immigratie een belangrijk onderwerp; de verwachting is dat niet alleen de aanstaande Europese verkiezingen, maar ook de parlementsverkiezingen van 2015 er voor een groot deel over zullen gaan.

Nigel Farage, partijleider van de eurosceptische UK Independence Party, zei afgelopen vrijdag op zijn partijcongres dat voor driekwart van de Britten migratie „een oprechte, legitieme en redelijke zorg” is. Volgens de peilingen zal UKIP bij de Europese verkiezingen de grootste partij worden.

Het onderzoek over de impact van nieuwkomers op de Britse arbeidsmarkt werd gedaan door ambtenaren, op verzoek van het ministerie van Financiën en Handel. Die vonden de oude gegevens uit 2012 „niet robuust” genoeg. Maar het resultaat van het onderzoek zou de „controverse aanwakkeren” omdat ze onvoldoende aantonen dat beperking van migratie noodzakelijk is, aldus de BBC, die niet meldt hoeveel lager het effect is.

Downing Street zit duidelijk in zijn maag met migratiegegevens. Dat viel al op bij de publicatie vorige maand van het tweede deel van de ‘balans der bevoegdheden’, de analyse die de regering maakt over de Britse relatie met de Europese Unie. In het document ontbrak opvallend genoeg het deel over vrij verkeer van werknemers in de EU. Daarin zou worden ingegaan op de negatieve effecten van het vrij verkeer, zoals ‘bijstandstoerisme’.

Controle over wie zich in het Verenigd Koninkrijk vestigt, wordt door Britse kiezers als eerste genoemd op de vraag welke bevoegdheden Cameron bij heronderhandelingen over het EU-lidmaatschap zou moeten terughalen. Eind vorig jaar, voordat de grenzen werden opengesteld voor Roemenen en Bulgaren, kondigde Cameron aan de toestroom van EU-migranten te willen beperken door bijvoorbeeld pas na een jaar kinderbijslag te gaan verstrekken.

Onduidelijk is nog hoeveel Roemenen en Bulgaren zich na 1 januari in het Verenigd Koninkrijk hebben gevestigd. Maar voor May is de kwestie van EU-migratie nijpender geworden nadat vorige week het Britse CBS met de migratiecijfers over 2013 kwam. Daaruit bleek dat de netto-migratie is gestegen, vooral door de komst van Spanjaarden, Grieken, Portugezen en Italianen. De doelstelling de immigratie in 2015 te verlagen komt in gevaar.

May zei: „Wát deze regering ook doet om de aantrekkingskracht van het Verenigd Koninkrijk te verkleinen, zo lang als er zo’n enorm inkomensverschil per hoofd van de bevolking is tussen lidstaten in de Europese Unie, is er een overweldigende stimulans om van een arme lidstaat te verhuizen naar een rijkere lidstaat.”

    • Titia Ketelaar