Mensen onthouden slecht wat ze horen

Mensen onthouden akoestische informatie veel slechter dan visuele en tactiele informatie – net als andere primaten. Het is bevestigd met onderzoek in Iowa aan psychologiestudenten (PLOS ONE, 26 februari). Die kregen één seconde lang een zuivere toon te horen en moesten 1 tot 32 seconden later van een volgend signaal zeggen of dat dezelfde toonhoogte had. Het visuele signaal bestond uit een rood vierkant op een computerscherm dat ook een andere kleur rood kon krijgen. De tactiele prikkel kwam van een staaf die in wisselende frequentie trilde. De juiste herinnering aan het hoorbare signaal liep zeer snel terug, ook als, in een vervolgexperiment, natuurlijker geluid werd gebruikt, zoals hondengeblaf. (NRC)