Toch meer kinderbijslag voor alleenstaande met gehandicapt kind

Alleenstaande ouders met gehandicapte kinderen krijgen vanaf 2015 toch een aanvulling op de kinderbijslag: jaarlijks 1.460 euro. ChristenUnie en SGP komen morgen, in het Tweede Kamerdebat over de nieuwe wet voor kindertoeslagen, met dit voorstel – dat zeker op voldoende steun kan rekenen.

In de nieuwe wet was al wel een toeslag geregeld voor ouders van wie de vader of moeder minder of niet werkt om voor een gehandicapt kind te zorgen, maar voor alleenstaande ouders stond zo’n aanvulling er niet in. ,,Dat moest heel dringend worden rechtgezet”, zegt Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie).

In de nieuwe wet worden de elf regelingen voor kindertoeslagen die er nu zijn, vervangen door vier regelingen. Al in het zogenoemde ‘herfstakkoord’ van het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP werden voorgestelde bezuinigingen teruggedraaid door toedoen van ChristenUnie en SGP: schoolboeken bleven gratis en de verlaging van de kinderbijslag ging niet door. Door de wet wordt er zo’n 800 miljoen euro structureel bezuinigd.

    • Petra de Koning