Museum of Arte Útil

In het Van Abbemuseum heeft de Cubaanse performancekunstenaar Tania Bruguera (1968) in een speciaal gebouwd Museum of Arte Útil honderden voorbeelden verzameld van burgerinitiatieven, vrijdenkende wereldverbeteraars, creatieve scharrelaars en ku nstenaarsactivisten. Creatief is de manifestatie omdat hier alles, ook de rol van het museum, ter discussie staat.