I DAMNSTERDAM

Dom Amsterdam. De gemeente geeft geen toestemming voor de komst van het Soho House op de Raamgracht. Het hotel zou te veel overlast bezorgen. Maar weet de stad wel wat het Soho House is? Geen open hotel, maar een besloten, discrete club. Leden zijn triple A-reizigers, big spenders in de steden waar ze verblijven. Er zijn er al elf, waaronder in New York, Miami en Berlijn, en aanstonds in Istanbul en Chicago en dus niet in Amsterdam. Krijgt de hoofdstad de kans internationaal een treetje hoger mee te tellen, verzandt het opnieuw in het zompige moeras van provincialisme. En niet voor het eerst. De exclusieve hotelketen Rocco Forte had ook al eens plannen een hotel te openen in Amsterdam, in de voormalige Amrobank aan het Rembrandtplein, maar ook daar stak de stad een stokje voor. Er zit nu een saai kantorencomplex en een failliete Ajaxwinkel. Den Haag loert nu op het Soho House. Gaat ze niet lukken, want de keten wil per se naar Amsterdam. I damnsterdam.