Als het tóch moet, doe het dan maar goed

Bonnetjes bewaard? Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Geld terugkrijgen doe je zo.

Voor de een begint vandaag de maand waarin die nare klus elke dag een dag vooruit wordt geschoven. Voor de ander is dit het logische sluitstuk na een jaar lang bonnetjes bewaren en notities maken in een zorgvuldig bijgehouden Excel-bestand. Maar niemand ontkomt eraan. Vanaf vandaag kan de belastingaangifte worden ingevuld, het moet voor 1 april.

Wie de aangifte niet uitbesteedt aan een belastingadviseur (ongeveer 2,3 miljoen mensen deden dat vorig jaar) maar het zelf doet, kan dat beter goed doen. De vijf meest voorkomende aftrekposten op een rij – inclusief de nieuwste veranderingen.

Hypotheekrenteafrek is meestal de grootste aftrekpost”, zegt Heleen Elbert van advieskantoor Elbert Fiscaal. De hypotheekrente is doorgaans volledig aftrekbaar. De aftrek in de hoogste belastingschijf wordt de komende jaren met 0,5 procent per jaar afgebouwd van 52 naar 38 procent. 2013 is het laatste jaar waarin aftrek tegen 52 procent nog mogelijk is.

Voor hypotheken geldt sinds 2013 een registratieplicht. Banken geven automatisch aan de Belastingdienst door dat iemand een hypotheek heeft afgesloten. „Maar het komt ook vaak voor dat jongeren die een huis kopen een lening krijgen van hun ouders. Dat weet de Belastingdienst niet. Om dan toch je hypotheekrente te kunnen aftrekken, moet je die lening zelf melden bij de Belastingdienst”, zegt Elbert. De registratieplicht geldt alleen voor leningen die vanaf 1 januari 2013 zijn gesloten. Registreren kan door het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ op de website van de Belastingdienst in te vullen. „De registratie moet bij de Belastingdienst binnen zijn op het moment dat je aangifte doet”, zegt Carolien Hagemeijer van Hagemeijer & Tissen Belastingadviseurs. „Als je dat na 1 april doet omdat je uitstel hebt gevraagd, moet de registratie van de lening in 2013 ook op het moment van de aangifte binnen zijn, maar uiterlijk op 31 december 2014.” Ze waarschuwt: „Als je te laat bent, telt de lening niet als eigenwoningschuld en loop je de hypotheekrenteaftrek mis.”

Wie na 29 oktober 2012 met verlies een huis heeft verkocht en met een restschuld zit, kan de rente nog tien jaar aftrekken, zegt Hagemeijer. En iemand die zijn huis vóór die datum met verlies verkocht? „Die heeft echt pech. Dan is er geen aftrek.”

Voor de aftrek van ziektekosten geldt een drempel, die afhankelijk is van het inkomen. Wie gezond is en ieder jaar hoogstens een of twee keer bij de huisarts en de tandarts komt, kan doorgaans niets aftrekken. „Bij een modaal inkomen ligt de drempel ongeveer bij 650 euro”, zegt Elbert. „De kosten daarboven zijn aftrekbaar. Dat geldt alleen voor de kosten die je zelf betaalt. Wat de zorgverzekeraar vergoedt, mag je niet meetellen. Je zorgverzekeringspremie ook niet.”

De rekening van de tandarts, de mondhygiënist, de fysiotherapeut, het is allemaal aftrekbaar. Net zoals de kosten van alternatieve behandelingen, zoals acupunctuur of homeopathie, zolang de behandelingen worden uitgevoerd op voorschrift van een arts. Ook veel hulpmiddelen zijn aftrekbaar, zoals een bloeddrukmeter, een rolstoel of een traplift. „En een gehoorapparaat”, zegt Hagemeijer. „Maar gek genoeg een bril of lenzen niet.”

Wie een huisgenoot bezoekt die minstens vier weken is opgenomen in ziekenhuis of verpleeghuis, mag de reiskosten aftrekken. „Negentien cent per kilometer als je met de auto gaat”, zegt Elbert. „Als je met openbaar vervoer of taxi reist, kun je de werkelijke kosten aftrekken.” Wie om medische redenen zijn huis laat verbouwen, kan de verbouwingskosten aftrekken. Tenminste, zegt Elbert, „als je arts van tevoren verklaart dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn. Als dat pas achteraf gebeurt, doet de inspecteur moeilijker.”

Kosten voor het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar zijn aftrekbaar als het kind geen studiefinanciering krijgt en de ouder geen kinderbijslag. „Als ouders gescheiden zijn, krijgt een van de twee kinderbijslag. De ander kan de kosten van levensonderhoud van het kind van de belasting aftrekken”, zegt Hagemeijer. „Vaak schrijven co-ouders met twee kinderen beiden één kind op hun adres in. Dan krijgen ze allebei kinderbijslag voor één kind. Voor het andere kind kunnen ze gebruikmaken van de belastingaftrek.”

Het bedrag dat afgetrokken mag worden, is niet het bedrag van de werkelijke kosten, maar wettelijk vastgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van het kind varieert dat van 1.180 euro tot 4.260 euro – hoe ouder het kind, hoe hoger het bedrag.

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar: het gedeelte van de gift dat hoger is dan 1 procent en lager dan 10 procent van het belastbare inkomen. Die beperking geldt niet als je de gift verpakt als lijfrente, zegt Hagemeijer. „Dan leg je schriftelijk vast dat je minstens vijf jaar lang een gift doet.” In 2013 was daarvoor nog een notariële akte nodig. Sinds kort kan iedereen zelf op de website van de Belastingdienst het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’ downloaden. „Handig als je toch al elke maand een vast bedrag overmaakt naar een goed doel, maar de drempel niet haalt.”

Voor de aftrek van studiekosten gold een drempel van 500 euro. Die is in 2013 verlaagd naar 250 euro. „Die lagere drempel is een voordeel, maar het nadeel is dat er kosten zijn geschrapt”, zegt belastingadviseur Hagemeijer.

„Je kunt lesgeld, inschrijfgeld, studieboeken en verplichte materialen aftrekken, maar geen reiskosten. Ook de kosten van een computer die je nodig hebt voor je studie kun je niet aftrekken, tenzij het een computer is die aan speciale eisen moet voldoen, bijvoorbeeld omdat je een opleiding volgt op het gebied van film of grafische vormgeving.”

Niet elke studie komt voor aftrek in aanmerking. Elbert: „Het moet relevant zijn voor je beroep of voor een nieuw beroep. Geen hobby’s, dus.”

    • Wilma van Hoeflaken