Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

‘Politietop tegen legalisering wietteelt’

De korpsleiding van de Nationale Politie is tegen het legaliseren van de wietteelt. Ze vreest dat criminelen de legale hennepkwekerijen “met extreem geweld” zullen overvallen. Dat schrijft Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, volgens de Volkskrant in een brief aan regionale korpsen.

Foto ANP / Valerie Kuypers

De korpsleiding van de Nationale Politie is tegen het legaliseren van de wietteelt. Ze vreest dat criminelen de legale hennepkwekerijen “met extreem geweld” zullen overvallen. Dat schrijft Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, volgens de Volkskrant in een brief aan regionale korpsen.

De brief van Bik:

Brief Ruud Bik

Bik stelt dat door de dreiging van geweld legale kwekerijen permanent moeten worden bewaakt, wat extra politie-inzet zou vergen. Hij reageert met zijn brief op de oproep die vijftig gemeenten onlangs deden om in navolging van wietverkoop in coffeeshops ook de wietteelt te gedogen. De burgemeesters en wethouders van de gemeenten vinden het onaanvaardbaar dat de teelt nu volledig aan criminelen wordt overgelaten.

Bik denkt dat criminaliteit door de regulering juist niet wordt aangepakt:

“Het is voorstelbaar dat de georganiseerde criminaliteit zich gaat toeleggen op het ‘rippen’ van de ‘legale’ hennepkwekerijen. Het rippen van oogstbare planten is een fenomeen dat nu al geregeld voorkomt en vaak gepaard gaat met - extreem - geweld en hoge veiligheidsrisico’s voor de personen in en nabij de betreffende hennepkwekerij (mishandeling, gijzeling, liquidatie). De kwekerijen moeten - om het veiligheidsdoel te realiseren - 24 uur worden beveiligd.”

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten wil, net als de politietop, niets van legale hennepkwekerijen weten.

Update 12.00 uur: Paul Depla, burgemeester van Heerlen voor de PvdA en een van de initiatiefnemers van het Wietmanifest van de gemeenten, reageert tegenover onze redacteur Enzo van Steenbergen kritisch op wat hij een “trieste memo” van de politie noemt:

“Deze brief van de politie is absurd. De politie bezwijkt onder de druk van de criminele organisaties. Uit de brief blijkt dat de politie bang is voor deze criminelen. In feite bevestigt deze brief het nut van regulering omdat duidelijk wordt hoe zwaar de criminaliteit in deze bedrijfstak is.”

Volgens Depla moet de politie “uit de ivoren toren komen, want deze criminele bedrijfstak is ontstaan door het lafhartige gedoogbeleid in Nederland”.