Erasmus MC komt met alternatief sterftecijfer

Ingang van het Erasmus MC in Rotterdam. Foto ANP / Robert Vos

Het Erasmus MC heeft alsnog een sterftecijfer openbaargemaakt. Het cijfer is op een andere manier berekend dan gebruikelijk. Het Rotterdamse ziekenhuis weigerde eerder uit principe om het sterftecijfer van patiënten bekend te maken, omdat het een vertekend beeld zou geven van de werkelijkheid.

Volgens het ziekenhuis is in 2012 volgens de eigen berekeningen 2,0 procent van de opgenomen patiënten overleden. Het landelijk gemiddelde, dat dus op een andere manier tot stand komt, is 1,9 procent. Het Erasmus MC licht niet toe hoe de eigen cijfers zijn berekend.

De kritiek van het Erasmus MC op de gestandaardiseerde manier om de sterftecijfers openbaar te maken (die wettelijk verplicht is), komt er onder meer op neer dat voorbij wordt gegaan aan het feit dat in academische ziekenhuizen vaak ernstiger zieke patiënten worden geholpen. Het overlijdenspercentage daarvan wordt vergeleken met minder zieken patiënten in andere ziekenhuizen.

Hoofd medische informatie van het Rotterdamse ziekenhuis Jan Hazelzet onderschreef donderdag het belang van openheid en transparantie. “Maar er moet wel goed vergeleken kunnen worden.”

De sterftecijfers moeten iets zeggen over de kwaliteit van ziekenhuizen. De Nederlandse Zorgautoriteit kan een boete opleggen aan een ziekenhuis dat geen sterftecijfer deelt. Of dat nu nog steeds in de lucht hangt voor het Erasmus MC, dat als enige ziekenhuis weigert, is de vraag (Novum)