Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Milieu en natuur

Dijksma: alleen nog dierproeven als er echt geen alternatief is

Een proefmuis in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht.
Een proefmuis in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht. Foto ANP/ Marcel Antonisse

In de toekomst mogen er alleen nog maar dierproeven worden uitgevoerd als er echt geen alternatief is. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma schrijft in een plan dat ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd dat als de proeven onvermijdelijk zijn, ze in ieder geval streeft naar “optimale verfijning, vervanging en vermindering”.

Een van de dingen die Dijksma wil aanpakken is pijnbestrijding. Zo wil ze de zogenoemde teenknip bij proefmuizen afschaffen. De teenknip houdt in dat bij muizen voor de zevende dag na de geboorte een teentje wordt afgeknipt ter identificatie. Er moeten wel goede alternatieve identificatiemethoden zijn, schrijft Dijksma in haar plan.

Fokoverschot aangepakt

Dijksma wil ook het fokoverschot van genetisch gemodificeerde dieren aanpakken. Er is volgens haar al jaren sprake van een stijging van het aantal dieren dat “in voorraad” wordt gedood: ze worden gefokt als proefdier, maar vervolgens niet gebruikt. In 2012 ging het om 524.735 dieren, bijna evenveel als het aantal dierproeven dat jaar (589.056).

Als de wijziging van de Wet op de dierproeven in werking treedt, is voor het fokken van deze dieren een projectvergunning nodig. Ook komt er een ethische toets waarmee wordt beoordeeld of het doel het gebruik van de dieren rechtvaardigt.

Andere onderdelen uit het plan:

  • Dijksma heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) gevraagd advies uit te brengen over het terugdringen van het aantal dierproeven op niet-menselijke primaten
  • Dijksma gaat samen met de Dierenbescherming en Stichting AAP bekijken hoe een mogelijk adoptieplan voor voormalig proefdieren het best in de praktijk gebracht kan worden
  • Dijksma gaat samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Milieu dit jaar inventariseren welke wet- en regelgeving belemmerend werkt voor het gebruik van alternatieven voor dierproeven