Kind met oude vader heeft meer ellende

Vaders van 45-plus krijgen veel vaker een kind dat later ADHD heeft, of manisch depressief is. Ook autisme, psychose, drugsgebruik en zelfmoord komen wat vaker voor, vergeleken met kinderen van vaders van 20 tot 25 jaar. Kinderen van oudere vaders gaan ook vaker zonder diploma van school, of volgen een lagere schoolopleiding dan hun ouders. De kans op ADHD is maar liefst 13 keer zo groot. De kans op zelfmoord door het kind is bijna verdriedubbeld.

Dat blijkt uit het grootste onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar de gevaren voor het kind van de oudere vader. De hogere leeftijd van vaders is een risico voor de volksgezondheid en voor sociale problemen, concluderen de onderzoekers.

Eerder onderzoek had ook al laten zien dat oude vaders vaker kinderen met leerproblemen en psychiatrische ziekten krijgen. De afgelopen twee jaar is met genetisch onderzoek aangetoond dat in spermacellen van oudere mannen vaker nieuwe DNA-mutaties voorkomen die de kans op ziekten verhogen. Meer gericht is er naar mutaties gekeken die de kans op autisme verhogen. Die zijn vaker in het sperma van oudere mannen gevonden. En alléén in spermacellen. In de lichaamscellen van de vaders waren die mutaties meestal niet aanwezig, wat er op wijst dat het om nieuwe mutaties gaat, die tijdens de vorming van de spermacellen ontstaan.

De nieuwe gegevens zijn het resultaat van een nieuw type grootschalig onderzoek: het koppelen van bestaande gegevensbestanden die meer voor administratieve dan voor onderzoeksdoeleinden zijn opgericht. Het waren in dit geval Zweedse onderzoekers die tien grote bevolkingsbestanden koppelden, van het geboorteregister, een nationaal patiëntenregister, het schoolregister, een nationaal misdaadregister tot het doodsoorzakenbestand.

Daardoor, schrijven de onderzoekers in een dinsdag uitgekomen artikel in JAMA Psychiatry, is het lot bekend van alle 2,6 miljoen kinderen die tussen 1973 en 2001 in dat land zijn geboren. Voor dit onderzoek zijn meerlingen en veel te vroeg geboren kinderen niet meegeteld. Uiteraard zijn ook 17.000 kinderen waarvan de biologische vader onbekend is weggelaten.