denken @nrc.nl

Zwitserland en Nederland hebben EU-immigranten nodig

schrijft Marnix Amand, Assistent Professor of Economics aan de Universiteit van Lausanne.

Sinds het succes van het Zwitserse volksinitiatief voor het beperken van immigratie kan de sfeer bij de rechtspopulisten in Europa niet meer stuk. Tel uit je winst: een heus referendum over ‘massa-immigratie’ en welbegrepen economisch eigenbelang, prachtig, moeten wij ook doen!

Maar dit referendum ging niet over massa-immigratie, maar over EU-immigratie, hoofdzakelijk afkomstig uit de buurlanden. Deze immigranten zijn bovendien hoger opgeleid dan de lokale bevolking en verdienen meer dan Zwitsers met een vergelijkbare opleiding. De klachten waren dat de Zwitserse infrastructuur de aanwas niet aankan. De scholen, treinen en wegen zijn vol, de huren stijgen het dak uit, en de immigranten zijn hiervan de oorzaak.

Wat men ook moge vinden van deze argumenten, deze hebben niets gemeen met de gewoonlijke klaagzang jegens immigranten. De Marokkanen en Turken in Nederland is al veel verweten, maar nog nooit dat ze te hoog opgeleid zijn, hun kinderen naar school sturen en files veroorzaken. De PVV slaat daarom inhoudelijk de plank volledig mis met haar oproep om ook zo’n referendum te houden in Nederland.

De waarheid is dat Zwitserland niet zonder EU-immigranten kan. Het Zwitserse MKB, bekend om financiële dienstverlening en een hoogwaardige industriële sector, is afhankelijk van kundig personeel. De EU-immigranten zijn geen gelukszoekers, maar competente technici en professionals die komen vanwege de vraag naar hun vakmanschap en ervaring.

Verder is Zwitserland de zetel van vele internationale organisaties en multinationals die een goudmijn zijn voor de Zwitserse economie. Ze zijn daar gevestigd omdat het bedrijfsklimaat er gunstig is. Als dit omslaat en men hen begint te pesten met werkvergunningen, of de handelsverdragen met de EU vervallen, rijst op termijn de logische vraag of verhuizen uit Zwitserland niet beter is.

Kortom, het aannemen van dit referendum is economisch desastreus voor Zwitserland en politiek suïcidaal. Nederland is zo mogelijk nog meer afhankelijk van de internationale handel voor haar welvaart. De hoop is dat politici in Nederland eindelijk de discussie over de voordelen van de EU aandurven voordat ook een meerderheid in Nederland beslist, na jaren van schreeuwende populisten en een zwijgende elite, haar eigen welvaart te saboteren.