Een drone die zo handig is als een smartphone

De TU Delft ontwikkelt met subsidie van het Rijk een kleine drone voor politie, leger, brandweer én burgers.

De Delfly, een soort ‘robotlibelle’
De Delfly, een soort ‘robotlibelle’ Foto Delfly.nl

De Nederlandse militairen die naar Mali worden gestuurd zouden er waarschijnlijk graag eentje hebben. Een pocket-drone van hooguit 20 gram die via een raam een gebouw binnenvliegt om te kijken of er vijandelijke strijders binnen zijn.

Volgend jaar is het misschien zover. Het ministerie van Defensie heeft de TU Delft een subsidie gegeven om dit jaar een prototype van de Milfly te ontwikkelen. Deze minidrone wordt zo’n 25 centimeter lang en is voorzien van een camera. De Milfly moet bediend kunnen worden door een leek. Het is de bedoeling volgend jaar een bedrijf te vinden dat de ‘militaire cameravlieg’, zoals defensie het apparaat ook wel noemt, in grote aantallen gaat produceren. Daarvoor heeft defensie een aantal Nederlandse dronebouwers op het oog. Behalve voor het leger wordt de drone ook ontwikkeld voor de politie en de brandweer.

De TU Delft werkt al jaren aan de voorganger van de Milfly, de ‘Delfly’. Uniek aan dit onbemande vliegtuigje is dat het flapperende vleugels heeft en zelf obstakels weet te ontwijken. „In de Milfly brengen we de onderzoeksresultaten van de Delfly naar de echte wereld. Daarom is dit defensieproject zo belangrijk”, zegt Bart Remes van de universiteit. „De flapperende vleugels zorgen ervoor dat de Milfly niet botst als hij via een kier een gebouw binnenvliegt. De luchtstroom die roterende wieken veroorzaken bij andere drones die stil kunnen hangen in de lucht maken dat ze naar een obstakel worden gezogen en crashen als ze te dichtbij komen.”

Uit de Delfly, een soort robotlibelle, werd eerder al de Milfly 1 ontwikkeld. Tot nu toe was onzeker of het tot massaproductie zou komen. Met de subsidie van een ton voor de Milfly 2, het eerste prototype voor productie, is dat een stuk zekerder geworden. „De Milfly kan worden ingezet in missiegebieden op plekken waar militairen geen zicht hebben, bijvoorbeeld achter een hoge muur”, zo laat het ministerie van Defensie weten. De drones moeten straks 500 tot 1.000 euro per stuk gaan kosten.

Remes van de TU Delft verwacht dat de Milfly door de politie onder andere bij gijzelingen kan worden gebruikt. „Om te kijken waar de gijzelnemers zich precies bevinden.” Of door de brandweer als instortingsgevaar dreigt.

„Jaren geleden is de Delfly al ingezet na een brand die de faculteit Bouwkunde van de universiteit verwoestte. De brandweer wilde weten of een collectie zeldzame stoelen behouden was gebleven en kon zelf wegens instortingsgevaar niet naar binnen. De stoelen bleken gelukkig nog heel te zijn.”

Op de TU Delft verwachten ze dat bijna iedereen over een jaar of vijf een pocket-drone heeft, zoals de smartphone nu alom aanwezig is. Mensen zouden zichzelf er bij allerlei activiteiten mee kunnen filmen, zoals tijdens het hardlopen of skiën. Wellicht worden ook veel nieuwe toepassingen bedacht, zoals ook voor de smartphones gebeurde.