De Correspondent, ‘weinig urgent, sterk in interactie’

De Correspondent, de opiniesite van Rob Wijnberg, heeft in een jaar tijd zijn ledenaantal verdubbeld naar 30.000. In maart vorig jaar wist Wijnberg, oud-hoofdredacteur van nrc.next, binnen acht dagen na de aankondiging op televisie 15.000 mensen te bewegen om minstens 60 euro te doneren. Op 30 september verschenen de eerste artikelen.

De Correspondent krijgt het voordeel van de twijfel, blijkt uit een rondgang langs mediadeskundigen. Zij waarderen de opzet om verder te kijken dan het nieuws van de dag en ze prijzen de manier waarop de redactie lezers betrekt bij de site. Leden kunnen onder meer correspondenten volgen zoals bij sociale media. Maar ze vinden de artikelen te lang, te hautain, en ze missen urgentie. De site zit nog niet in hun dagelijkse mediaconsumptie.

Meer dan over bekende namen als Femke Halsema en Jelle Brandt Corstius zijn de deskundigen te spreken over relatief onbekende auteurs die schrijven over privacy.

Wijnberg zegt de kritiek te kennen en probeert die te ondervangen, onder meer met kortere artikelen. Hij probeert nu de leden te overtuigen hun lidmaatschap te verlengen, in de verwachting dat zij bereid zijn te blijven betalen voor informatie van hoge kwaliteit op internet.