Productie duurzame stroom neemt af doordat elektriciteitscentrales minder biomassa stoken

Het afgelopen jaar is er minder hernieuwbare elektriciteit (duurzame stroom) geproduceerd in Nederland, dan het jaar ervoor. De daling is een gevolg van het feit dat elektriciteitscentrales minder biomassa hebben meegestookt, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens cijfers die vanochtend zijn gepubliceerd daalde de productie van de duurzame stroom met 0,4 procentpunt tot net boven de 10 procent. Het aandeel van biomassa in de elektriciteitsproductie daalde met 20 procent. Het CBS wijt dat deels aan het aflopen van subsidie. Het aandeel van windenergie nam daarentegen toe met 8 procent, dankzij het gereedkomen van een aantal gesubsidieerde windparken. In 2013 kwam in totaal 45 procent van de productie van duurzame stroom uit windenergie. De capaciteit is op dit moment ruim 2.700 MW. In het Energieakkoord is afgesproken dat dit in 2023 ongeveer vier keer zoveel moet zijn. (NRC)