Winstmarges van V&D zijn nu bekend – dankzij stelende werkneemster

Altijd al willen weten wat V&D zoal op zijn spullen verdient? Geïnteresseerden werden deze week op hun wenken bediend door het gerechtshof te Amsterdam.

De raadsheren velden hun oordeel over een werkneemster van het warenhuis in Amstelveen die maandenlang van haar werkgever kleding ontvreemdde en het voor eenderde van de prijs doorverkocht.

In september 2010 opende de V&D een onderzoek naar de werkneemster omdat diefstal werd vermoed. Daartoe werden camera’s geplaatst in het magazijn. Niet lang daarna werd de mevrouw door een bedrijfsrechercheur en de bedrijfsleider geconfronteerd met het verwijt dat zij „goederen had verduisterd”.

Verdachte ondertekende een schuldbekentenis waarin zij toegaf voor 115.000 euro te hebben gestolen. Maar waarop was dit gebaseerd en klopte dit bedrag wel?

Die vraag stond centraal in het hoger beroep. Dus dat betekent vrijwel automatisch: wat is de gederfde omzet, tegen hoeveel is het ingekocht en hoeveel winst heeft het warenhuis daardoor misgelopen?

V&D moest met de billen bloot. Het warenhuis claimt na een paar nieuwe berekeningen dat het 36.448 omzet is misgelopen. De inkoopwaarde van die spullen bedroeg 14.266 euro en de gederfde winst hierop 15.848 euro. Ofwel, een bruto winstmarge van dik 43 procent. Het lijkt Apple wel.

Maar niet te snel. De rechter ging uit van 39 sessies van diefstal en ging daarmee rekenen.

De werkneemster stal ook goederen uit de „shops” die in V&D huizen, maar geen onderdeel van V&D zijn. Dan is de schade voor het warenhuis natuurlijk kleiner. Daarvoor moet de rechter wel weten hoeveel die winkeliers aan V&D afdragen. Ook daar geeft het arrest inzage in: winkels als ICI Paris, The Body Shop en Prénatal dragen 26 procent van hun omzet aan V&D af. Hoezo lage winstmarges in de detailhandel?