Putting it together

FOTO Oski Collado

Putting it together is een compilatie van 34 nummers uit Stephen Sondheims oeuvre – zodanig gerangschikt dat er toch een nieuwe verhaallijn ontstaat. Het orkest vormt het decor, meer opsmuk is er niet. Zo trekken de zingende acteurs alle aandacht. Porgy Franssen, Paul Groot, Brigitte Heitzer, Esther Maas en Matthias Quadekker laten stuk voor stuk, en in welluidende samenzang, horen hoe mooi intelligentie en techniek in dit repertoire kunnen samengaan.