Een iPad is geen boek, gebruik hem voor andere dingen

Zaterdag 15 februari stond in NRC een opiniestuk van Meredith Broussard, een Amerikaanse professor datajournalistiek, die tijdens haar college het gebruik van e-readers en iPads verbiedt. Haar stuk illustreert prima welke grote fout er wordt gemaakt als je nieuwe technologie gebruikt om oude dingen te doen. Je moet een iPad in het onderwijs niet gebruiken om daar digitaal een leerboek op te zetten en die dan met de groep te gaan lezen.

Op onze basisscholen, waar sinds augustus alle leerlingen zowel op school als thuis met een iPad aan de slag zijn, kun je zien hoe nuttig een iPad voor leerlingen is. Het apparaat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor adaptieve reken- en taalprogramma’s. Daarbij krijgen de leerlingen in spelvorm reken- en taalopdrachten. Ze merken meteen of hun antwoord goed of fout is en als ze een serie vragen goed hebben beantwoord, krijgen ze moeilijkere vragen. Ze kunnen er ook mee filmen, fotograferen en vervolgens hun eindproduct op eenvoudige wijze delen met leerkrachten en medeleerlingen. Leerlingen hoeven daarbij dus niet te wachten tot leerkrachten hun werk hebben nagekeken en ze kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen.

Deze aanpak heeft veel voordelen, zoals ook blijkt als je met onze leerlingen, leerkrachten en ouders spreekt. Als bij die scholen de iPad wordt weggehaald breekt daar - ook bij ouders - een opstand uit.

Pedo verdient bescherming

Het blijkt lastig om pedoseksuelen te huisvesten. Veel lokale overheden hebben als houding: ‘niet in mijn gemeente’ en ze schuiven het probleem af op anderen. In een beschaafd land heeft iedereen die zijn celstraf er op heeft zitten recht op huisvesting. Rechters zijn bevoegd straffen uit te delen, burgers niet. Een veroordeelde mag niet extra gestraft worden door hiertoe niet-bevoegden. Justitie heeft de plicht om gedetineerden tijdens hun detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Daar hoort ook huisvesting bij. Daarnaast moeten veroordeelden een andere identiteit kunnen krijgen. Wanneer Benno L. ineens Paulus Jansen heet, is de kans op ontdekking veel kleiner geworden. Gemeenteambtenaren en woningbouwverenigingen zijn allemaal potentiële lekkers. Ook zullen burgemeesters verplicht moeten worden veroordeelde pedoseksuelen te huisvesten. Eventuele voorwaarden bepaalt de rechter. Deze kan de reclassering enige speelruimte geven. De gemeente heeft de plicht de persoon indien nodig te beveiligen. Ten slotte moeten mensen die zich schuldig maken aan bedreiging en mishandeling van pedoseksuelen worden opgespoord, aangehouden en vervolgd.

Blijft de overheid in gebreke dan overwegen wij de oprichting van een stichting die deze zaken gaat aankaarten.

Sytze van der V.

Marthijn Uittenbogaard

Medicatie

Krokodil in je bijsluiter

Begrijpt een patiënt de bijsluiter wel, vraagt Arjen Schreuder zich af. (NRC 20 feb.) Bij de weekendapotheek haalde ik medicatie op en ontdekte voor het verlaten van de apotheek, dat er geen bijsluiter bij zat. Dus weer terug naar de balie en om de bijsluiter gevraagd. Tot mijn verbijstering kreeg ik alleen een folder met een plaatje van een krokodil erop en het opschrift ‘De bijsluiter bijt niet’. Meer informatie was er niet.

Gusta Vreedenburg