Living energies

„Een soort bijbel voor mij is het boek Living Energies van Viktor Schauberger. Hij maakt inzichtelijk hoe ‘hogere’ natuurkrachten verantwoordelijk zijn voor de vorm en structuur van alles om ons heen. Wat ik van hem heb opgestoken, is dat je heel goed moet kijken naar natuur en de oorsprong van vormen en materialen. Ik heb zo lang de vorm van een binnenband bestudeerd, dat ik vanuit die vorm alles kon ontwerpen. Kostuums, schoenen, tassen, glazen, architectonische ontwerpen. Op mijn nachtkastje ligt ook Liederen van de blauwkraanvogel van Antjie Krog. Ze heeft een selectie gemaakt uit de teksten van de Kaapse bosjesmannen die werden vermoord en verdreven uit Zuid-Afrika. Met het uitsterven van de laatste Khoisan stierf ook hun taal uit, en raakten hun geschriften in de vergetelheid. ”