Is dit eigenlijk wel een echt land?

Aan de rand van de Europese Unie wordt er met scherp geschoten op demonstranten Hoe kon een vreedzaam protest zo uit de hand lopen? En wat voor een land is Oekraïne eigenlijk?

Hoe kon het zo uit de hand lopen?

Het begon op 22 november als gezellig studentenprotest op de Maidan, het centrale Onafhankelijkheidsplein van Kiev. President Viktor Janoekovitsj dacht dat hij dat kon laten uitdoven door te dreigen met politiegeweld. Maar hij heeft zich vergist. Hoe harder de Berkoet, de oproerpolitie, sloeg, hoe meer mensen er op straat kwamen. Het protest werd een revolte. De eis: het vertrek van de president en tussentijdse verkiezingen op grond van een nieuwe grondwet.

De opstand werd gedragen door radicale betogers, vaak uit het nationalistische westen, die hun eigen barricades oprichtten. Deze Automaidan (de oppositiebeweging) was een reactie op het besluit van het door Janoekovitsj gemanipuleerde parlement op 16 januari om er een pakket wetten door te jassen. Daarmee werden de burgerlijke vrijheden naar Poetins model ingeperkt. Dagen later vielen de eerste doden toen oproerpolitie de Automaidan wilde opruimen. De stemming escaleerde. De parlementaire oppositie had geen greep op de radicalen en daardoor ook amper bewegingsvrijheid in de onderhandelingen met Janoekovitsj en de zijnen. Na de geweldsexplosie dinsdag en donderdag draait het vooral nog om wraak over en weer.

Waarom begon het protest ook alweer?

Op 21 november vorig jaar zag Janoekovitsj onverwachts af van ondertekening van een associatieverdrag met de EU. Dit verdrag zou tot nauwere banden tussen Oekraïne en Europa moeten leiden en de handel moeten vergemakkelijken. Het protest kon uitgroeien tot een massabeweging van honderdduizenden doordat de middenklasse mee ging doen. Die is bang dat de economische malaise alle perspectieven op betere tijden wegneemt. De economie kampt met structurele problemen: een rentepercentage van circa 20 procent, door de regering in stand gehouden om de inflatie te beteugelen, heeft het investeringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf ondergraven. Ook is de middenklasse slachtoffer van corruptie.

Staat Oekraïne er economisch echt zo slecht voor?

„Oekraïne kan zichzelf niet voeden”, zei adjunct-directeur Vadim Pisjtsjeiko van de Staatsdienst voor Statistiek vorige maand. Slechts 40 procent van het inkomen van de Oekraïners wordt verdiend door te werken. De rest van de huishoudbeurs wordt gevuld door stipendia, sociale uitkeringen, pensioenen en andere staatsbetalingen. Niet voor niets lopen er op de Maidan zo veel jonge mannen rond: de jeugdwerkloosheid bedraagt 20 procent.

Internationaal stelt de Oekraïense economie weinig voor. Het bruto binnenlands product is met 240 miljard euro twee keer lager dan in Nederland. Per hoofd van de bevolking is dat ongeveer 5.500 euro per jaar, vergelijkbaar met El Salvador. In tegenstelling tot de buurlanden is Oekraïne de klap van de kredietcrisis niet te boven gekomen.

En dan is er nog het demografische probleem. Sinds 1991 wordt de Oekraïense bevolking kleiner. In het laatste Sovjetjaar telde de republiek 52 miljoen zielen, nu 45 miljoen. De krimp is het grootst in het noordoosten, mede door emigratie. Ruim vijf miljoen Oekraïners wonen in het buitenland, van wie 3,5 miljoen in Rusland en ongeveer één miljoen in Europa: met name in Polen, Italië (beide ruim 200.000) en Duitsland (meer dan 150.000).

Wat is Oekraïne voor een land?

Oekraïne is in zijn huidige vorm een constructie van Stalin en Hitler. Tot 1991 was het eigenlijk nooit een zelfstandig land. Met uitzondering van een paar tijden met sterke kozakkenleiders was Oekraïne altijd verdeeld en/of onderworpen aan vreemde vorsten. Het Westen werd afwisselend bestuurd door Polen, Oostenrijkers en Duitsers. Pas in 1939 lijfde de Sovjet-Unie dat deel in, na het Molotov/Ribbentrop-pact met nazi-Duitsland. In 1941 werd de Wehrmacht in dit deel, Galitsië, met bloemen begroet. Na 1944 werd Galitsië met harde hand gesovjetiseerd.

Door deze verdeelde geschiedenis is het land een culturele en economisch lappendeken. Rond Charkov en de kolen- en ertsmijnen bij Donetsk en Loegansk zetten Russen van oudsher de toon. Die dominantie is versterkt door het besluit van de Sovjetleiding in de jaren dertig om de nieuwe, zware industrie te concentreren achter de Dnjepr, die als een natuurlijke verdedigingslinie tegen invallende Europese legers kon dienen. In het zuiden vestigden zich Russen, Joden, Oekraïners, Duitsers en Grieken. De Krim, in 1954 door sovjetleider Chroesjtsjov aan Oekraïne cadeau gedaan, is de basis voor de imperiale vloot en zo demografisch ook Russisch gebleven. Alleen in het midden en westelijke deel hadden Oekraïners de overhand, met uitzondering van het altijd multiculturele Kiev.

Waarom laten de buurlanden Oekraïne niet met rust?

Rusland heeft zich er nooit bij kunnen neerleggen dat de republiek, die voor de Oktoberrevolutie van 1917 ‘Klein Rusland’ werd genoemd, werd ‘ge-oekraïeniseerd’. Na de Oranje Revolutie van 2004 werd Oekraïne zelfs een politiek gevaar voor het Kremlin. De overwinning van president Joesjtsjenko was een pijnlijke nederlaag voor Poetin. Die had zijn beste spindoctors gedetacheerd bij toenmalig premier en tegenkandidaat Janoekovitsj. Ook toen Janoekovitsj in 2010 wél won, bleef Oekraïne een risico. Journalistieke televisiesterren uit Rusland weken uit naar Kiev, als het hen door Poetin te heet onder de voeten werd. Het Kremlin vreest nog steeds dat de revolutie kan overslaan naar Rusland zelf.

Polen is er juist veel aan gelegen om een van de grootste landen van het continent – Oekraïne is ongeveer zo groot als Frankrijk – binnen de invloedsfeer van de EU te halen: vooral als buffer tegen Rusland. Dat geldt ook voor de VS, die Oekraïne in 2007 op termijn een lidmaatschap van de NAVO in het vooruitzicht stelden. De EU heeft daar echter geen geld voor over. Vandaar dat Rusland met een kredietfaciliteit van 15 miljard dollar de loyaliteit van Janoekovitsj dacht te kunnen kopen.

Waarom is dit protest zoveel gewelddadiger dan in 2004?

President Joesjtsjenko, die op de golven van de Oranje Revolutie in 2005 president werd, heeft zijn politieke kapitaal nooit omgezet in structurele hervormingen. Hij maakte gemene zaak met oligarchen die loyaal aan hem wilden zijn. Zijn bondgenoot Joelia Timosjenko sloot zelfs een toen al bekritiseerde gasdeal met Rusland, waarvan haar eigen kring profiteerde.

De huidige Automaidan lijkt daarom maar in één opzicht op de Oranje Revolutie van 2004: beide keren zich tegen heersende clans uit het industriële oosten. De verschillen zijn groter. In 2004 was er sprake van een zorgvuldig geprepareerde en georkestreerde operatie van de politieke oppositie. Deze Automaidan is een beweging van onderop die de parlementaire oppositie heeft overrompeld. Die oppositie had weinig krediet omdat ze in de ogen van de demonstranten de Oranje Revolutie heeft verkwanseld. Pas toen de studenten de straat op gingen, volgden de oppositieleiders. Die politici waren wegens hun gebrek aan dialoog met de regering echter niet in staat resultaten te boeken die de massa tot bedaren konden brengen. Mede dankzij radicaal-rechts kon het protest afgelopen weken radicaliseren. Zo werd de Maidan de totale machtsstrijd die in 2004 uitbleef.

Zijn die oligarchen zo belangrijk?

De Oekraïense politiek is altijd een speelterrein voor oligarchen geweest. Zij werden rijk toen de eerste staatsbedrijven na de onafhankelijkheid in 1991 in kleine kring in de uitverkoop werden gedaan. Nu beheersen zij de zware industrie, de financiële sector en de vastgoedbranche. Allemaal hebben ze ‘zaakwaarnemers’ in regering en het ambtelijk apparaat. Allen ijveren voor de volksgunst met liefdadigheid en voetbalclubs. Allen hebben eigen media om de publieke opinie naar hun hand te zetten.

Waarom staat Janoekovitsj steeds meer alleen?

Janoekovitsj heeft te veel eigen ambities getoond. Toen hij in 2010 aan de macht kwam, dachten de oligarchen dat hij net als zijn voorgangers hun belangen zou verdedigen als een ‘secretaris-generaal’ van de oligarchenclub. Maar sinds begin 2013 bleek Janoekovitsj niet alleen mede-oligarch te willen worden, maar zelfs de „top-oligarch”. Zijn zoons zijn daarvoor exemplarisch. Tandarts Oleksandr (40) is de snelst rijk wordende zakenman van het land. Zo kocht hij voor een prikkie het vliegveld van Simferopol op de Krim. Zijn jongere broer Viktor is lid van het parlement en voorzitter van de Oekraïense ANWB, ook een lucratieve positie. Hun verrijking heeft ertoe geleid dat het woord ‘familie’ in het land synoniem is geworden voor de clan-Janoekovitsj.

Hoort Oekraïne meer bij Europa of bij Rusland?

In Kaniv aan de Dnjepr is de negentiende eeuwse dichter/schilder Taras Sjevtsjenko begraven, de man die de Oekraïners hun taal gaf, maar pas na de onafhankelijkheid van Oekraïne een heus mausoleum kreeg. Het verhaal wil dat Sjevtsjenko (1814-1861) zelf voor Kaniv had gekozen. En wel omdat de rivier west en oost zelfs in landschappelijke zin scheidt. Op de ene arcadisch glooiende oever bevindt zich het westerse christendom. Aan de horizon van andere begint de oosterse steppe. Als de 45 miljoen Oekraïners leven in een grensland tussen Europa en Rusland, zoals de naam Oekraïne (‘aan de grens’) al suggereert, dan is de Dnjepr een grens binnen de grens. En dan wonen de 3 miljoen burgers van Kiev, dat zich uitstrekt over beide oevers, in een soort niemandsland.