Er is voldoende kernbrandstof voor duizenden jaren

Hendrik Spiering schrijftin het artikel ‘Kernfusie is het laatste redmiddel’ (NRC Handelsblad, 15 februari) , dat de Duitse

‘Atomausstieg’ zo gek niet is omdat er „voor zover bekend genoeg uranium is voor (slechts) een paar decennia”. Dat argument wordt ook graag en bij voortduring herhaald door tegenstanders van kernenergie, maar het is niet juist en misleidend; er is voor duizenden jaren kernbrandstof beschikbaar (zie Red Book 2011).

Bij gebruik in de huidige ouderwetse, verkwistende thermische Light Water Reactoren, die slechts 1 procent uranium verbranden, is er dankzij een bekende voorraad van tenminste 17 miljoen ton voldoende uranium voor ongeveer 250 jaar.

De aardkorst bevat 100 biljoen ton uranium en 3 tot 4 maal meer thorium. Wanneer naast uranium ook thorium compleet verbrand wordt in ultimaal veilige generatie-IV snelle kweekreactoren, stijgt de bekende goedkoop winbare kernbrandstof naar een voorraad voldoende voor om en nabij 100.000 jaar.

Wanneer de winning van uranium en thorium op land ooit te duur mocht worden, is er altijd nog zeewater. Dat is verzadigd van uranium in lage concentratie (3,2 ppb), bij elkaar goed voor 4,5 miljard ton. Dat uranium kan geoogst worden met een elegante en schone techniek door middel van adsorbens aan nylonmatten. Uranium dat aan zeewater wordt onttrokken wordt automatisch aangevuld vanuit sediment en rivieren (30.000 ton per jaar). Kernbrandstof is onuitputtelijk. De voorraad winbare kernbrandstof is ruim voldoende om gedurende duizenden jaren een wereldbevolking van 10 miljard jaarlijks te voorzien van 100 Terawatt schone, goedkope en veilige kernenergie (op dit moment is het wereldverbruik 17 Terawatt).

Ik ben het met Spiering eens dat kernenergie een mondiale nivellering kan bevorderen, met opheffing van de Derde Wereld en héél misschien zal leiden tot vrede in het Midden-Oosten. Maar dan moeten wij onze financiële middelen niet verspillen aan windenergie.