Eigen vermogen blijft laag

„Europees toezichthouder Danièle Nouy liet onlangs weten niet lichtvaardig te denken over de stresstest van de Europese banken: ‘Wie geen overlevingskansen heeft moet kunnen omvallen’, zei ze in de Financial Times. De Europese banken hebben hun financiële positie versterkt, maar ongelukken zijn niet uitgesloten. De Nederlandse banken waren niet in staat hun problemen te verhullen. Nederland heeft relatief weinig banken en het merendeel moest door de overheid worden geholpen. Doordat bij ons de problemen al vroeg naar boven kwamen kunnen wij nu met enige rust naar die test uitkijken. Maar vergeet niet dat ING een eigen vermogen heeft van 32 miljard euro op een balanstotaal van 787 miljard, dus 4,2 procent. Het eigen vermogen is het deel dat de verliezen moet opvangen bij problemen. Ik denk dat de eisen die Europa stelt in de toekomst strenger moeten worden.”