Ontspoorde hobby van gifgasleraar

Een „extreem uit de hand gelopen hobby met grote veiligheidsrisico’s voor betrokkene en zijn omgeving”. Zo omschrijft het Openbaar Ministerie (OM) de handelwijze van een vorig jaar overleden scheikundige uit Ede in wiens flatwoning 56 verschillende chemische stoffen werden aangetroffen, waaronder het verboden en gevaarlijke mosterdgas.

De man, een voormalige docent scheikunde en natuurkunde, had de stoffen zelf vervaardigd. Vijftig woningen in het flatgebouw werden oktober vorig jaar enige tijd ontruimd na een tip van een broer van de man, die kort daarvoor was overleden. In een verzegelde brief aan zijn familie bleek de 65-jarige man de stoffen nauwkeurig te hebben beschreven en gaf hij instructies hoe na zijn overlijden met de stoffen moest worden omgegaan.

In een kluis van de kelderbox van ’s mans woning stonden vier flesjes met gevaarlijke strijdgassen, zoals mosterdgas, chloorpicrine, difosgeen en CN-gas (traangas). Het bezit van de laatste drie gassen is alleen verboden bij grote hoeveelheden.

Rechercheonderzoek heeft uitgewezen dat de man de stoffen vermoedelijk in z’n eentje heeft gekocht of vervaardigd. „Uit het onderzoek blijkt niet dat er andere personen bij het voorhanden hebben en vervaardigen van deze stoffen waren betrokken. Voor zover kan worden vastgesteld, zijn de stoffen gekocht bij reguliere chemische bedrijven”, aldus het OM. Alle stoffen zijn inmiddels vernietigd.

De vondst leidde vorig jaar oktober tot veel beroering in Ede. Bewoners moesten na de ontruiming de nacht elders doorbrengen. Bij de ontruiming en het verwijderen van de stoffen, een operatie onder leiding van burgemeester Van der Knaap, waren destijds ruim tweehonderd medewerkers van zeker veertig eenheden van verschillende (hulp)organisaties actief.