Overheden subsidiëren energieslurpers

In de krant lees ik vaak dat fossiele brandstoffen óók gesubsidieerd worden, en zelfs nog meer dan duurzame energie. Willen jullie die subsidies op fossiele brandstoffen eens uit de doeken doen?

De OESO en de Europese Commissie bevestigen dat er miljarden euro’s subsidie gaan naar opwekking en gebruik van kolen en gas. Zo worden directe subsidies verstrekt aan het rendabel houden van kolenmijnen in Spanje. In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, worden geen directe subsidies meer verstrekt, maar wel veel indirecte subsidies, zoals belastingvrijstellingen en (prijs-) garanties. Zo beïnvloedt overheidsinterventie de marktprijs. Zoals bij btw-vrijstellingen op vliegtickets en accijnskortingen op kerosine. Terwijl op vervoer per trein, boot en auto wel belasting moet worden betaald, waardoor dat wordt benadeeld. Een neveneffect hiervan is dat het aantrekkelijker wordt om een vervuilend vervoersmiddel (vliegtuig) te kiezen boven een relatief schone (trein). Een tweede voorbeeld is het verlaagde belastingtarief op aardgas in de glastuinbouw. Dit kost de schatkist jaarlijks 100 miljoen euro. Direct gevolg van deze aardgassubsidie is het voor duurzame energie moeilijker is om hiermee te concurreren. Dat is een gemiste kans, omdat klimaatneutrale kassen technisch haalbaar zijn en het de sector minder kwetsbaar maakt voor prijsstijgingen van aardgas. Per 1 januari 2014 kent Nederland een nieuwe subsidie op energieverbruik: grote industriële energieverbruikers krijgen een korting tot maximaal 90 procent op de transportkosten van stroom. Dit kost de netbeheerders 40 miljoen euro per jaar. Maar omdat de investeringen in de kwaliteit van de netten wel gewoon door moeten gaan, mogen de netbeheerders deze 40 miljoen in rekening brengen bij huishoudens en overige bedrijven. De vraag is hoe lang zij het nog pikken dat zij de onbetaalde rekening van energieslurpers blijven betalen. Ondertussen wordt het fossiele energieverbruik door subsidies gestimuleerd en neemt de CO2-uitstoot toe. De aarde heeft geen stem om te protesteren tegen verdere opwarming, maar zal steeds vaker op eigen wijze van zich laten horen.