Opinie

Ook voor pedofielen gelden de rechten van de mens

Het grootste misverstand is dat Benno L. een misdadiger zou zijn. Hij heeft zich in het verleden schuldig gemaakt aan misdrijven. Daarvoor is hij opgepakt, berecht in een eerlijk proces en schuldig bevonden door een objectieve rechter. Hij heeft conform de wetten die wij, als burgers met kiesrecht, zelf in een zorgvuldig democratisch proces met vele toetsingsmomenten hebben vastgesteld, een straf opgelegd gekregen die door diezelfde democratisch tot stand gekomen wetgeving passend wordt geacht. Die straf heeft hij uitgezeten en daarmee heeft hij zijn schuld aan de samenleving ingelost. Dat maakt hem een vrij man, met in principe exact dezelfde rechten als elke willekeurige andere burger.

Het kan natuurlijk dat iemand hierover anders denkt. Dat is ieders goed recht. In het algemeen kun je van mening verschillen over wat wel en wat niet wordt beschouwd als een misdrijf, en of een bepaalde misdaad zwaarder of juist lichter bestraft zou moeten worden. Wetten zijn mensenwerk. Ze zijn niet door God gegeven. En de opvatting van de samenleving over wat rechtvaardig is, is steeds aan verandering onderhevig. Om iedereen het recht te geven daarover mee te beslissen, hebben we de democratie uitgevonden. Mensen die vinden dat Benno L. een langere gevangenisstraf had verdiend, of dat hij zelfs helemaal nooit meer had mogen vrijkomen, hebben het recht dat te vinden. Zij kunnen zich in het parlement laten kiezen, door kiezers die hun mening delen. Als hun mening een meerderheidsstandpunt wordt, kan de wet worden gewijzigd.

Maar één ding kan niet en dat is dat zij, buiten het democratisch wetgevingsproces om, rechten ontzeggen aan een individu. Dat is ontoelaatbaar.

De wet is er om slachtoffers van misdaden te beschermen. In het geval van Benno L. heeft de wet die taak vervuld op een manier die wij op dit moment juist achten. Maar de wet is er net zo goed om de daders te beschermen tegen een volksgericht van woedende burgers. We leven niet meer in de Middeleeuwen. We hebben besloten de wellicht terechte woede en wellicht gerechtvaardigde verontwaardiging van slachtoffers en burgers te kanaliseren in een objectief en eerlijk juridisch proces. En de wet is er ook om een man als Benno L., die zijn straf heeft uitgezeten en daarmee vrij is en in juridisch opzicht onschuldig, het recht te garanderen te leven zoals iedere andere vrije en onschuldige burger.

Dat Benno L. is veroordeeld voor zedendelicten met minderjarigen, zou niet moeten uitmaken. Maar helaas is dat nu juist precies het hele punt. De woedende Leidenaren zouden hem het liefst willen lynchen, omdat hij een pedofiel is. De trend is pedofielen niet langer als mensen te beschouwen en ze daarmee de meest fundamentele mensenrechten te ontzeggen. Dat is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling.