film

Ned. 2, 23.25-01.15u

(Pieter Verhoeff, 2001). In zowel zijn scenario als regie legt Pieter Verhoeff in Nynke de nadruk op het gevoelsleven van de Friese domineesdochter Sjoukje Bokma de Boer, alias kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum, vooral bekend van Afke’s tiental (1903).

In veel reactieshots zoekt de camera het gezicht van Nynke (Monic Hendrickx) om te laten zien hoe zij reageert op de passie, het egoïsme en uiteindelijk het overspel van haar echtgenoot, de socialist Pieter Jelles Troelstra (Jeroen Willems). Meer nog dan het vastleggen van de begindagen van het socialisme – wat Verhoeff in 1985 al had gedaan in De Dream – schetst Nynke het feministisch ontwaken van een vrouw in een tijdperk waarin vrouwen vooral een rol als moeder kregen toebedeeld, en waarin de worsteling zich hieraan te onttrekken werd gezien als hysterie.

De figuur Troelstra is in Nynke niet meer dan een man/politicus die zijn jeugdige charme snel verliest, waardoor de liefdesgeschiedenis uit de ondertitel vooral is op te vatten als die tussen Nynke en de (jeugd)literatuur. De grotendeels Friestalige, in pastoraal tempo vertelde film biedt een minutieus gereconstrueerd tijdsbeeld.