Opnieuw is er onrust in de zeehondencrèche

Sinds directeur Lenie ’t Hart terugtrad, rommelt het in de door haar opgerichte zeehondenopvang. Er is geldgebrek, en personeel meldt zich ziek.

Met de aanstelling van een nieuwe raad van toezicht onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker leek deze week de rust teruggekeerd in de zeehondencrèche van Pieterburen. Maar dertien (oud-)medewerkers keren zich nu tegen het beleid van directeur Niek Kuizenga.

Kuizenga ging eergisteren weer aan het werk na een week ziek thuis te hebben gezeten. Volgens de medewerkers mist Kuizenga’s aanpak een wetenschappelijke basis en wijkt die af van internationale standaarden. Die standaard is om zieke dieren pas uit te zetten als zij circa 35 kilo wegen, een aanpak die oud-directeur Lenie ’t Hart altijd aanhing. Onder Kuizenga, die in november 2012 ’t Hart opvolgde als algemeen directeur, krijgen de dieren minder medicatie en blijven ze korter in de opvang. Maar de (oud-)medewerkers zeggen dat dit alleen gebeurt om geld uit te sparen.

Onder hen zijn bioloog Nynke Osinga, die sinds twee dagen ziek thuis zit, bioloog Diederik van Liere, die tot oktober vorig jaar bij de opvang werkte, en oud-fondsenwerver Daniella van Gennep. Zij scharen zich achter de aanpak van ’t Hart. „Het belang van het individuele dier staat niet voorop”, aldus Van Gennep. „Protocollen waarin 42 jaar kennis en ervaring waren verwerkt, zijn zonder evaluatie aan de kant geschoven. Te mager uitgezette dieren werden later dood teruggevonden.”

Deze week stapte de raad van toezicht van de opvang op, met daarin Wibo van de Linde. Medewerkers weigerden de ‘oude’ methode van ’t Hart weer in te voeren. Die bestond uit een opvang van drie maanden tot de zieke zeehond circa 35 kilo weegt. Onder Kuizenga werd het ‘vetmesten’ gestopt en bleef een zeehond gemiddeld 62 dagen in de opvang. Woordvoerder Ad van Rooy van de crèche wil niet reageren. „Deze brief is van mensen van wie het contract niet is verlengd. Rancune speelt een rol.”

De opvang heeft behalve personele ook financiële problemen. Er is de afgelopen jaren een tekort van enkele tonnen ontstaan op een jaarbegroting van 2,5 miljoen. De directie stelt nu een plan van aanpak op hoe met acties meer sponsoren en donateurs binnengehaald kunnen worden. ’t Hart (72 jaar) is sinds haar terugtreden als directeur nog als ‘gezicht’ aan de crèche verbonden.