Nederlands grootste particuliere prentencollectie wordt geveild

Josephus Augustus Knip. Gezicht op de Ponte Salario buiten Rome, een van de 45 aquarellen die het Rijksmuseum kocht uit de collectie Altena.
Josephus Augustus Knip. Gezicht op de Ponte Salario buiten Rome, een van de 45 aquarellen die het Rijksmuseum kocht uit de collectie Altena. Foto Art Consult

De grootste collectie oude tekeningen en prenten in particuliere Nederlandse handen wordt geveild. Het gaat om de verzameling van hoogleraar kunstgeschiedenis I.Q. van Regteren Altena (1899-1980), de oud-directeur van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam.

Christie’s biedt de tekeningen vanaf juli aan, verdeeld over vier veilingen, in Amsterdam, Londen en Parijs.

Totale opbrengst geschat op 12 miljoen

Bij de achthonderd bladen zijn tekeningen van Rembrandt, Rubens, Goltzius en vele andere grootheden uit de zestiende tot negentiende eeuw. De totale opbrengst van de collectie wordt geschat op 12 miljoen euro.

De erven Altena hebben het Rijksmuseum in Amsterdam de eerste keus geboden uit de collectie. Het museum kreeg in het verleden al diverse tekeningen uit de verzameling cadeau, zoals een uiterst kostbare krijttekening van de Italiaanse renaissancekunstenaar Rafaël. Nu werd gekozen voor een landschapstekening uit 1603 van Jacob de Gheyn II en een collectie met 45 vroegnegentiende-eeuwse aquarellen van Italiaanse landschappen van J.A. Knip.

Met steun van diverse grote fondsen en een particulier kon het museum deze werken voor een onbekend bedrag aankopen. De familie schonk het museum bovendien een ensemble van 69 tekeningen van negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaars in Italië.

‘Deze werken spatten van de muur af’

Volgens hoofd-collectie Taco Dibbits stonden de aangekochte werken al lang op het verlanglijstlijst van het Rijksmuseum.

“De Jacob de Gheyn is een sleutelwerk binnen zijn oeuvre. De aquarellen van Knip hebben enorme wall power: ze ogen heel eigentijds en spatten van de muur af.”

In het najaar zullen de aanwinsten in het museum worden geëxposeerd.

Meer over de Altena-veiling vanmiddag in het Cultureel Supplement van NRC. Lees hier het artikel ‘Het gouden oog van Jon van Regteren Altena’.