Meerjarenplan moet ervoor zorgen dat bijsluiters wél worden begrepen

Huisartsen en apothekers moeten “alerter” worden op problematisch medicijngebruik door laaggeletterden en migranten. Vaker dan gemiddeld gaat er bij deze groepen patiënten iets fout bij het innemen van medicijnen. Dat heeft jaarlijks 1.250 sterfgevallen tot gevolg, bleek uit eerder onderzoek.

Foto AP / Will Waldron

Huisartsen en apothekers moeten “alerter” worden op problematisch medicijngebruik door laaggeletterden en migranten. Vaker dan gemiddeld gaat er bij deze groepen patiënten iets fout bij het innemen van medicijnen. Dat heeft jaarlijks 1.250 sterfgevallen tot gevolg, bleek uit eerder onderzoek.

Een meerjarenprogramma, vorige week vastgelegd in een convenant getekend tussen apothekersorganisatie KNMP en Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, moet het medicijngebruik verbeteren. Naar schatting neemt een derde van alle patiënten zijn medicijnen verkeerd in. Foutief medicijngebruik leidt tot 19.000 “vermijdbare” opnamen in ziekenhuizen, en is goed voor 85 miljoen euro aan zorgkosten.

Maria van den Muijsenbergh, huisarts in Nijmegen en onderzoeker bij Pharos:

“Nu komen problemen met medicijngebruik bij laaggeletterden anderhalf keer vaker voor dan bij mensen met een gemiddelde opleiding; als we binnen vijf jaar dat verschil met een kwart kunnen verkleinen, ben ik tevreden.”

Drie maal daags een tablet?

Laaggeletterden en migranten begrijpen soms instructies niet zoals drie maal daags een tablet of innemen op een nuchtere maag. De taalbarrière is soms groter dan huisartsen en apothekers denken. Ook houden de zorgverleners nog onvoldoende rekening met etnische verschillen tussen bevolkingsgroepen. Die reageren verschillend op doseringen van medicijnen. “Meer aandacht hiervoor in de richtlijnen is nodig”, zegt apotheker en onderzoeker Marcel Kooy.

Medewerkers van apotheken krijgen scholing over verantwoord medicijngebruik door migranten en laaggeletterden. Er komt een checklist voor apothekers om laaggeletterdheid te herkennen. Meer beeldmateriaal en digitale informatie moet patiënten steunen.