Plan voor beter gebruik van bijsluiter door laaggeletterden

Huisartsen en apothekers moeten „alerter” worden op problematisch medicijngebruik door laaggeletterden en migranten. Een plan van apothekersorganisatie KNMP en expertisecentrum Pharos moet het medicijngebruik verbeteren. Laaggeletterden en migranten begrijpen soms instructies niet, zoals driemaal daags een tablet of innemen op een nuchtere maag. Er komt een checklist voor apothekers om laaggeletterdheid te herkennen. Beeldmateriaal en digitale informatie moeten patiënten helpen. (NRC)