Kamer: werk gehandicapten wordt taak voor gemeenten

Bezuiniging van 1,8 miljard op ‘onderkant’ arbeidsmarkt

Er komt één regeling om gehandicapten en bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen en de gemeenten moeten dat doen – met veel minder geld dat er nu voor is. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) kreeg gisteren voor het plan, dat zo’n 1,8 miljard aan bezuinigingen oplevert, veel steun in de Tweede Kamer: D66, ChristenUnie, SGP en ook het CDA zijn voor.

Toch was het voor Klijnsma geen makkelijk debat. Door de SP werd zij gisteren bijna de hele middag en avond neergezet als onmenselijk en ‘asociaal’ – tot tevredenheid van gehandicapten en vakbondsactivisten op de publieke tribune. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut was Klijnsma van een ‘mensenmens’ veranderd in iemand die met veel plezier de ‘sloophamer’ had overgenomen van Rutte I, dat met de PVV al eerder een vergelijkbaar plan had bedacht.

Door de wet kunnen de sociale werkplaatsen er vanaf volgend jaar geen nieuwe werknemers meer bij krijgen. Mensen die nu nog voor de sociale werkvoorziening op de wachtlijst staan, zouden met voorrang in aanmerking moeten komen voor een zogenoemde ‘garantiebaan’. Werkgevers en de overheid hebben beloofd dat er 125.000 extra banen komen voor gehandicapten.

Wie op dit moment een Wajong-uitkering heeft, speciaal voor jonge gehandicapten, valt niet onder de Participatiewet. Maar wel iedereen die na 1 januari 2015 eigenlijk in die regeling zou hebben gepast.

De Wajongers worden, net als nu, aan het werk worden geholpen door uitkeringsinstantie UWV. In de Tweede Kamer is er vooral bij het CDA en D66 bezorgdheid over: het was juist de bedoeling dat er nog maar één ‘loket’ zou zijn voor bijstandsgerechtigden en gehandicapten die kunnen werken. Nu zijn het er twee, de gemeenten voor de bijstandsontvangers en ‘nieuwe gehandicapten’, het UWV voor de Wajongers.

Die kunnen met elkaar in een concurrentiestrijd terechtkomen, waarbij de Wajongers voor ondernemers extra aantrekkelijk zijn. Zij kunnen deze gehandicapten nog aannemen met de zogenoemde ‘loondispensatie’: ze betalen alleen voor de arbeidsproductiviteit van de werknemer, het UWV betaalt een aanvulling tot maximaal het minimumloon. Bij de andere gehandicapten geldt een nieuwe regeling uit de Participatiewet: zij krijgen ‘loonkostensubsidie’, waarbij de gemeenten de aanvulling betalen (soms tot een cao-loon). Maar de werkgevers moeten voor deze groep wel alle premies betalen over het hele salaris van de gehandicapte arbeidskracht.

Klijnsma heeft toegezegd dat ze in de gaten houdt hoe de regelingen zullen uitpakken voor de verschillende groepen.