‘België sommeert armere EU-burger vaker om te vertrekken’

België verzoekt EU-burgers die een beroep doen op de sociale zekerheid in toenemende mate om te vertrekken.
België verzoekt EU-burgers die een beroep doen op de sociale zekerheid in toenemende mate om te vertrekken. Foto ANP / Robin Utrecht

EU-burgers die in België verblijven en een beroep doen op de sociale zekerheid, worden in toenemende mate opgeroepen om te vertrekken. Ook Nederlandse burgers worden steeds vaker gesommeerd om weg te gaan. Ging het in 2012 nog om 202 Nederlanders, vorig jaar waren dat er 305. Zij moeten binnen dertig dagen het land verlaten.

Dat schrijft De Volkskrant vandaag. Volgens de krant worden de verblijfsvergunningen ingetrokken omdat de EU-burgers een ‘onredelijke belasting vormen voor het sociale zekerheidssysteem’. Zij kunnen niet worden uitgezet, maar krijgen wel een verzoek om het land binnen dertig dagen te verlaten.

Geen strengere controle, maar meer samenwerking

In 2011 werd van 989 EU-burgers zo de verblijfsvergunning ingetrokken, maar een jaar later was dat al 2.407. In 2013 lag het aantal op 2.712. Ter vergelijking: in Nederland werd in 2012 aan 590 EU-onderdanen het verzoek gestuurd om te vertrekken.

Het gaat hier voornamelijk om EU-burgers die langer dan drie maanden een uitkering ontvangen of niet hard genoeg op zoek zijn naar een baan. De overheid controleert 5 jaar lang of een EU-burger aan alle voorwaarden voldoet. Ook voor nieuwe EU-migranten die langer dan drie maanden willen verblijven in België geldt er een controle: zij moeten bewijzen dat ze werk hebben of inkomsten krijgen.

De stijging van het aantal vertrekverzoeken zou niet komen doordat de Belgische overheid de regels strenger naleeft. Betrokken instellingen zouden beter samenwerken en meer gegevens uitwisselen, waardoor aan meer mensen wordt verzocht om het land te verlaten.