Noordelijke freelance fotografen in verzet tegen forse tariefsverlaging

Meer dan dertig noordelijke persfotografen keren zich tegen een aangekondigde verlaging van de tarieven van de Noordelijke Dagblad Combinatie. De NDC is de uitgever van de regionale dagbladen in Groningen, Friesland en Drenthe: het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. De vergoedingen voor een foto gaan voor sommige fotografen met 60 procent omlaag.

Volgens fotograaf Alex de Haan wordt het vak van fotojournalist op deze manier „finaal uitgehold”. Voor de freelance fotografen is dit de derde tariefsverlaging in een paar jaar op rij. Kregen ze voor een foto eerder nog 75 euro, nu wordt dat 45 euro plus 15 euro toeslag voor een ervaren fotograaf. Bovendien verliezen ze vergoedingen bij herplaatsing. De fotografen willen binnenkort om de tafel met algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk van de drie noordelijke kranten.

Het conflict bij de NDC staat niet op zichzelf. Medio vorig jaar protesteerden freelance fotografen al tegen de lagere tarieven die tijdschriftuitgeverij Sanoma wilde rekenen.

De discussie is actueel, omdat uitgeverijen bezuinigen, vaste redacteuren ontslaan en hun publicaties laten maken door zogenoemde rompredacties. Medewerkers verliezen hun vaste contracten en mogen als freelancers voor hun oude titels blijven werken.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maakt zich al langer zorgen over de „journalistieke erosie” die plaatsvindt op het gebied van werkgelegenheid, loon- en tariefontwikkeling. „Voor weinig geld kun je weinig kwaliteit leveren”, stelde NVJ-voorzitter Bert de Jong al in november tijdens de najaarsvergadering van de journalistenvereniging.

De Jong deed tijdens de vergadering een beroep op de solidariteit tussen journalisten in vaste dienst en freelancers. „Gelijk werk betekent gelijk loon. Daarin moeten we tot afspraken komen met werkgevers en opdrachtgevers.” De NVJ roept daarom de ondernemingsraden en redactieraden op om ook flexwerkers en freelancers bij te staan in de strijd tegen steeds slechtere voorwaarden, zoals lage tarieven, overdracht van auteursrechten en ‘wurgcontracten’.