Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer

Jeugdwerkers uit heel Nederland hielden in januari een protestmars door Den Haag. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de Jeugdwet die in 2015 van kracht wordt.
Jeugdwerkers uit heel Nederland hielden in januari een protestmars door Den Haag. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de Jeugdwet die in 2015 van kracht wordt. Foto ANP / Martijn Beekman

De Eerste Kamer heeft vanmiddag officieel de Jeugdwet aangenomen. Naast de twee coalitiepartijen stemden ook de ChristenUnie, D66, CDA en de SGP voor de wet. Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2015 zijn hierdoor gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest om de nieuwe jeugdwet. Hulpverleners zouden meer kwijt tijd zijn met formulieren dan met mensen. NRC-redacteuren Elsje Jorritsma en Emilie van Outeren schreven vorige week (€):

“De Jeugdwet, die per 1 januari 2015 moet ingaan, is de wet die alle problemen in de jeugdzorg moet oplossen. Dat zijn er nogal wat: hulp aan kinderen in nood die laat (of niet goed) op gang komt, probleemgezinnen die een stoet aan niet-samenwerkende hulpverleners over de vloer krijgen, opvoedproblemen die gemedicaliseerd worden, een uit z’n krachten gegroeide bureaucratie, waardoor hulpverleners meer tijd kwijt zijn met formulieren dan met mensen.”

Sinds vorige week woensdag was al duidelijk dat de wet door de Kamer zou komen.