Garantie op stroom- produktie

Zonline, een aanbieder van zonne-energiesystemen, gaat – voor een periode van vijf jaar – garantie geven op een minimale opbrengst van de voorspelde stroomproductie. Het is de eerste keer dat dit in Nederland gebeurt.

Wanneer het zonnesysteem minder elektriciteit produceert dan Zonline garandeert, krijgt de koper van de zonnepanelen de eerste vijf jaar de gemiste productie terug. Het aantal gemiste kilowatt uren wordt verrekend met de actuele energieprijs.

Bij Zonline vult de potentiële koper van zonnepanelen online zijn adresgegevens in en Zonline analyseert de mogelijkheden voor het pand op basis van verschillende digitale kaarten en satellietfoto’s. Software rekent uit hoeveel zonnepanelen maximaal kunnen worden geïnstalleerd en wat het effect zal zijn op de stroomkosten en stroomverbruik.

Zonline sloot een samenwerking met Sungevity, de Amerikaanse uitvinder van Remote Solar Design. In de VS heeft Sungevity voor al meer dan 10.000 systemen de opbrengst berekenend en gegarandeerd.

„Zonline monitort en analyseert de performance van een groot aantal systemen van haar klanten”, zegt Roebyem Anders van Zonline. „Deze analyse heeft ons het vertrouwen gegeven de opbrengstgarantie voor particulieren aan te durven, een primeur.”