Kan ik mijn vader belastingvrij steunen?

Mijn vaders vaste lasten overstijgen zijn inkomen. Maar als hij een kamer verhuurt, wordt hij gekort op zijn AOW. Ik zou hem graag ondersteunen met een jaarlijkse belastingvrije gift. Kan dat?

Het is eenvoudig om de weg kwijt te raken in dit land van toeslagen, inkomensaanvullingen, belastingkortingen en -kwijtscheldingen, ondersteuningsregelingen, sociale uitkeringen, persoonsgebonden budgetten, belastingvrije inkomsten en mantelzorgcomplementen. Maar één ding is zeker: inkomsten uit kamerverhuur leiden nooit tot een korting op de AOW. AOW blijft namelijk AOW, ongeacht iemands pensioenuitkering, salaris, winst, bijverdienste, vermogen of ontvangen schenkingen. Zou vader inderdaad alleen AOW ontvangen, dan kan hij die kamer gerust verhuren. Dit jaar mag hij daarvoor maximaal 4.748 euro (inclusief de kosten) belastingvrij beuren. Na kostenaftrek houdt hij maandelijks mogelijk 300 euro netto over.

Maar hier leidt kamerverhuur tot een korting op vaders uitkering. Waarschijnlijk ontvangt hij dus, naast een beetje AOW, een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Daarop kun je recht hebben als je niet de volledige AOW hebt opgebouwd. Dat kan gebeuren als je vóór je AOW-datum buiten Nederland woonde én onverzekerd was voor de AOW. Elk jaar verdampt dan 2 procent van je maximale AOW-opbouw. Tien jaar onverzekerd in het buitenland scheelt 20 procent AOW. Als je inkomen daardoor onder bijstandsniveau zakt, en je nauwelijks spaargeld hebt, krijg je een AIO-aanvulling.

Voor de AIO gelden de regels van de bijstand. Je vader moet daarom al zijn extra inkomsten melden bij zijn gemeente. Als jouw gift dient voor zijn levensonderhoud, dan kan de gemeente het bij uitzondering niet aftrekken van zijn AIO. Maar geef jij je pa 2.500 euro voor een luxe vakantie, dan wordt zijn AIO met 2.500 euro verlaagd.

Je vader rest mogelijk twee andere manieren om zijn armslag te vergroten. Help hem ten eerste na te gaan of hij alles krijgt waar hij financieel recht op heeft. De websites berekenuwrecht.nl en rechtopgeld.nl geven snel inzicht in belastingkortingen en financiële hulp van gemeentes, zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag op de bijstand, kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen of een vergoeding voor de basiszorgverzekering.

Komt hij nog steeds niet rond, dan moeten zijn vaste lasten omlaag. Wellicht is zijn woning te duur en/of zijn de energiekosten chronisch te hoog. Help hem dan te verhuizen naar een voordeliger onderkomen. Duik ook in zijn andere vaste lasten zoals abonnementen, verzekeringen en periodieke giften. Lukt dat niet, vraag dan maatschappelijk werk om de weg naar oplossingen in dit mooie, maar ingewikkelde land.