Ze is een uitzondering

De D66-politica is ‘zeer waarschijnlijk’ door een misdrijf om het leven gekomen // Dat verklaarde de politie gisteren // Ouderen hebben gewoonlijk relatief weinig te maken met misdrijven, volgens het CBS

De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario’s in het onderzoek naar de dood van Els Borst.
De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario’s in het onderzoek naar de dood van Els Borst. Foto ANP

Ouderen hebben relatief weinig te maken met misdrijven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2012 gaf 12,3 procent van alle 65-plussers aan slachtoffer te zijn van enige vorm van criminaliteit, van moord en seksueel geweld tot fietsendiefstal en vandalisme. Gemiddeld gaf in dat jaar ongeveer 20 procent van alle Nederlanders aan slachtoffer te zijn van criminaliteit. Van alle 65-plussers was 0,9 procent slachtoffer van geweld. Van alle mannen was 3,2 procent slachtoffer van geweld, onder vrouwen was dat 2,0 procent.

De cijfers zijn in tegenspraak met de gevoelens van angst onder ouderen. „Kwetsbare ouderen zeggen vaak bang te zijn en zich onveilig te voelen, maar ze lopen in feite een veel kleinere kans om slachtoffer te worden van een misdrijf dan jongeren”, zegt Cretien van Campen, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hij deed eerder onderzoek naar de groeiende groep kwetsbare ouderen. Veelal wonen deze kwetsbare ouderen alleen. Zij lopen relatief vaak de kans om ziek te worden, opgenomen te worden in een instelling of te overlijden. Maar dus niet om te worden beroofd of vermoord. Van Campen kan zich de angst van ouderen voor criminaliteit wel voorstellen. „Ouderen kunnen zich bij een misdrijf natuurlijk fysiek minder goed verweren dan jongeren.”

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek dat meer ouderen bang zijn om ’s avonds de deur open te doen als er onverwacht wordt aangebeld. Meer dan negen van de tien oudere vrouwen en zeven van de tien oudere mannen geven volgens dat onderzoek aan dat zij dit niet zonder meer doen. Ter vergelijking: van alle vrouwen doet drie kwart niet meteen open, van alle mannen doet ruim een derde dat niet. Ook zeggen meer ouderen dat zij hun uitgaansgedrag hebben aangepast om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van een misdrijf.

Volgens de laatste cijfers van het CBS was in 2012 de doodsoorzaak van overleden Nederlanders in 145 gevallen moord of doodslag. Ook in deze categorie vallen de meeste slachtoffers niet bij ouderen, maar bij mensen tussen de twintig en vijftig jaar oud.

Het CBS noteerde in 2012 een totaal van 1.139.720 geregistreerde misdrijven. Dat is 68,1 misdrijven per duizend inwoners. Van al deze misdrijven betrof ongeveer 1 procent diefstal en inbraak met geweld, namelijk 14.750 gevallen. Het aantal geregistreerde misdrijven daalt. Zo bedroeg het aantal misdrijven in 2005 nog 1.348.285, dat wil zeggen 82,7 misdrijven per duizend inwoners.