Burgerbegroting het land in

Sinds 2012 controleert een groep burgers de begroting van de Indische buurt. Ze gaan na waar geld heen gaat en beslissen mee over bestedingen in hun buurt. Binnenkort komen ze met een eigen begrotingsplan. Binnenlandse Zaken wil de pilot nu met organisator Centrum voor Budgetmonitoring uitbreiden naar zes andere gemeenten. Burgers en gemeenten kunnen zich tot eind februari opgeven bij het centrum.