Sterkste groei Nederlandse economie in drie jaar tijd

Winkelend publiek op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam.
Winkelend publiek op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Foto ANP / Utrecht

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 volgens het CBS gegroeid met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat is de sterkste groei in drie jaar tijd. Ten opzichte van een jaar geleden groeide de economie in het vierde kwartaal eveneens met 0,7 procent.

De export lag in het vierde kwartaal 0,4 procent hoger dan een jaar eerder, de invoer was 0,9 procent lager dan een jaar eerder. De investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties, en computers lagen ruim 5 procent hoger. Met name in bedrijfswagens werd meer geïnvesteerd. De investeringen in woningen en in grond-, weg- en waterbouwkundige werken waren daarentegen lager dan een jaar eerder.

NRC-economieredacteur Maarten Schinkel zegt dat het economisch herstel “klassiek” oogt waarbij de investeringen het voortouw nemen:

“Extra positief is dat de economie 2013 met een flinke vaart achter zich laat. Dat heeft gevolgen voor 2014. Want zelfs als de economie in het huidige jaar van kwartaal op kwartaal helemaal niet meer zou groeien, zal het bruto binnenlands product voor 2014 zo’n 0,7 procent hoger uitpakken dan in 2013. Dat alleen al is al meer dan het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank voor dit jaar hebben voorspeld.”

Afname werkgelegenheid

Het aantal banen van werknemers nam in het vierde kwartaal nog wel af, met achtduizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Er waren 134.000 banen minder dan in het vierde kwartaal van 2012, een daling 1,7 procent. In het derde kwartaal bedroeg deze afname nog 41.000 banen. De daling van vaste contracten was fors.

De afname van het aantal banen was met 38.000 het grootst in de zorg, maar procentueel gezien verloor de bouwnijverheid de meeste banen (8 procent). Het CBS schrijft dat “nog niet eerder er in één jaar tijd zo’n forse daling van de werkgelegenheid was”.

Beperkte afname consumptie

Ook de consumptie door huishoudens was 0,8 procent lager, daarmee krimpt de consumptie nu bijna drie jaar achter elkaar. Door de zachte winter werd vooral aan energie en brandstoffen in het vierde kwartaal minder besteed dan een jaar eerder. Maar ook kocht de consument minder voedings- en genotmiddelen. De consumptie van duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubelen zat wel weer in de lift vergeleken met het jaar ervoor; er werden vooral meer auto’s gekocht.

De bestedingen door de overheid lagen met 0,6 procent eveneens lager in vergelijking met het jaar ervoor. Aan zorg werd wel meer uitgegeven, maar de uitgaven in het openbaar bestuur liepen in het algemeen terug.

Kamp is optimistisch

Eerder vanmorgen meldden de Franse en Duitse economie eveneens groeicijfers. Vrijwel alle economieën in de eurozone komen vandaag met groeicijfers.”Nederland zit in de voorhoede zo lijkt het”, zei de woordvoerder van het CBS bij de presentatie vanmorgen. “Het is duidelijk dat de recessie voorbij is”.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei na afloop in een toespraak over de stand van het land dat het de goede kant opgaat, maar dat dit jaar nog geen jaar zal zijn van grote groei. Volgens Kamp wordt dit jaar een overgangsjaar. Wel denkt Kamp dat de prognose voor dit jaar van het CPB, een groei van 0,5 procent, naar boven kan worden bijgesteld.

“Het zijn de bedrijven die Nederland uit de crisis trekken. Maar voor mensen die zonder werk zitten en bedrijven die failliet gaan, is de groei nog niet goed genoeg. Maar de groei zet door en dat is bemoedigend. Een hogere groei ligt binnen de mogelijkheden.”

De minister pleitte voor een “wendbare economie”. Versoepeling van het ontslagrecht is daarom noodzakelijk zo zei hij: “Een wendbare economie heeft wendbare bedrijven en een wendbare overheid nodig.”