‘Breng in het Stedelijk weer leven in de brouwerij’

7Wijk af van de gebaande paden.

Voerman: „Tot nu toe zijn in het nieuwe Stedelijk vooral mooie overzichtstentoonstellingen geweest, van Aernout Mik, Mike Kelley en Malevitsj. Wat ik

mis zijn inhoudelijke groepstentoonstellingen, die ook onverwachte, nog niet zo bekende kunstenaars laten zien. Ik wil graag verrast worden, zoals je op de Documenta of de Biënnale van Venetië ook opeens tegen iets totaal onverwachts aan kunt lopen. Sinds het directoraat van Rudi Fuchs ligt het accent in het Stedelijk sterk op de abstractie en het minimalisme. Dat heeft ook te maken met de nauwe banden die het museum heeft met De Ateliers. Dat lijkt bijna een soort dynastie geworden. Ook Goldstein kwam uit die hoek. Maar abstractie is allang niet meer de leidende kunststroming. Kunstenaars die heel beeldend werken, zoals Mark Manders of Michael Raedecker, hebben er nog nooit een overzicht gehad en Manders is pas laat aangekocht. Natuurlijk moet de nieuwe directeur zich bewust zijn van de traditie van het Stedelijk, maar hij of zij moet ook nieuwsgierig zijn, en risico durven nemen.”

Tilroe: „In de Nederlandse kunstwereld zijn de abstracte en conceptuele kunst altijd heel dwingende richtingen geweest. Het Stedelijk heeft daar een grote rol bij gespeeld. Daardoor zijn veel kunstenaars buitenspel gezet.”

Alberdingk Thijm: „Het Stedelijk moet een museum zijn waar grensverleggende tentoonstellingen worden geprogrammeerd, ontdekkingen worden gedaan– het laboratorium van nú, zonder grenzen. Geen archief of begraafplaats van intellectueel en verantwoord gekozen illustraties van een theorie of kunsthistorische lijn, maar een plek van bezieling, waar publiek niet slechts leert maar ook leeft, beleeft en geniet. De directeur moet een nieuwe, innovatieve programmering opzetten die als een magneet werkt op de ontdekkingsreizigers in de kunst. Hij of zij moet net als eerdere Stedelijk-directeuren ver vooruitlopen op de kunstmarkt.”

8Wees bevlogen.

Gelink: „De nieuwe directeur moet vooral een sterke persoonlijkheid zijn, iemand met een visie. In Nederland zie je dat bijvoorbeeld bij Charles

Esche van het Van Abbemuseum. Ook al is niet alles wat hij doet even begrijpelijk, de bevlogenheid spat er bij hem wel vanaf. Zijn programma is lekker eigenwijs, met kunstenaars die nog niet erg bekend maar wel vaak heel goed zijn. Hij heeft zich duidelijk in de stad Eindhoven verdiept en snel Nederlands geleerd. Ik snap dat je zo’n programma in Amsterdam niet kunt neerzetten, dit is een andere stad, maar het brengt wel energie met zich mee.”

Delaive: „De grootste uitdaging is om weer leven in de brouwerij te brengen. Het wordt tijd dat het weer wat vrolijker wordt in het Stedelijk.”

Alberdingk Thijm: „De laatste directeur was een professional, maar geen master. Die master hebben we nu echt nodig. Iemand met visie en eigenzinnigheid, iemand die een totaal eigen avontuurlijke koers durft te varen, met een goed geijkt kompas voor wat er nu speelt in de wereld van de hedendaagse kunst. En dan bedoel ik echt met klem hedendaags, en niet de inmiddels moderne kunst, de grote klinkende namen die ieder museum in de wereld nu aankoopt. Ik hoop dat de nieuwe directeur het debat aanzwengelt en levendig houdt.”

Van Odijk: „De directeur zou iemand moeten zijn die een lans kan breken voor hedendaagse kunst, een duidelijk aanwezige factor in het debat rondom kunst. Iemand die publiek hierbij kan betrekken, die passie en inspiratie kan delen en de betekenis van kunst voelbaar kan maken.”

9Zorg voor rust binnen de organisatie van het museum.

Van Valen: „De afgelopen jaren ontbrak het aan eendracht vanuit het museum. De grootste uitdaging voor de nieuwe

directeur zal het opnieuw inspireren en motiveren van de medewerkers in het museum zijn, en het onderhouden van een goede verstandhouding met alle stakeholders, waaronder de politiek en de raad van toezicht. De nieuwe directeur moet ook de relaties met verzamelaars en sponsors nog verder uitbouwen. Mede met het oog daarop zou ik het beter vinden als de nieuwe directeur zowel zakelijk als creatief leider zou zijn. Die functies zijn nu gescheiden. Dat verzwakt in mijn optiek de positie van de artistiek directeur.”

10Laat de kritiek van buiten verstommen.

Van Valen: „De nieuwe directeur moet creatief omgaan met de onvermijdelijke

agressieve en soms genadeloze Nederlandse media.”

Alberdingk Thijm: „De nieuwe directeur moet met een oogverblindende knal, met een genadeloos goeie tentoonstelling al het oude zeer in één keer elimineren. We zijn klaar met het ‘gemaar’, wat Amerikanen zo treffend de what ifs noemen. Al die verhalen, van baksteen tot beroerde bouw, van uitstel tot afstand. Afstand tot waar het echt om moet gaan: de kunst en de kunstenaar. Dat wordt zijn of haar grootste uitdaging, om alle gezichten dezelfde en goede kant op te krijgen... de kúnstkant van het Stedelijk.”

Van Odijk: „Het is fantastisch dat het museum weer open is! Alle mogelijkheid om de aandacht en de focus voluit te richten op waar het om gaat: een plek om te genieten, geïnspireerd en uitgedaagd te worden, verrast of geshockeerd te worden.”