Voor 2 ton kan iedereen Rus worden

Het Russische staatsburgerschap en het daarbij horende paspoort zijn binnenkort ook voor niet-Russen te koop. Het gaat een buitenlander ruim 200.000 euro kosten. Rusland wil zo een dubbelslag slaan: kapitaalkrachtige vreemdelingen aantrekken en de kapitaalvlucht compenseren.

Ook Rusland heeft een immigratieprobleem. Dankzij de economische groei, gevolg van de groeiende export van olie en gas, trekken arme ‘gastarbeiders’ uit vooral de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië naar Moskou en andere grote steden.

Tegelijkertijd kampt Rusland met hardnekkige kapitaalvlucht. In 2013 brachten Russen in totaal 50 miljard euro op rekeningen in het buitenland in veiligheid, een kwart meer dan het jaar daarvoor.

De federale immigratiedienst en het ministerie van Economische Zaken hebben nu een wetsvoorstel gemaakt dat rijke buitenlanders en kennismigranten naar Rusland moet lokken. Iedere vreemdeling die 10 miljoen roebel (ruim 200.000 euro) investeert kan Rus worden. Ook studenten die in Rusland een hogere studie afronden, komen in aanmerking.

Tot nu toe was een Russisch paspoort een discretionaire bevoegdheid van de regering. De acteur Gerard Dépardieu profiteerde daarvan toen hij vorig jaar Frankrijk om fiscale redenen verliet.