Overheid investeert in games, GameOn begint met 10 miljoen

Een nieuw investeringsfonds moet de Nederlandse games-industrie helpen groeien. De overheid – inclusief het kabinet – is enthousiast en investeert flink mee.

Beeld uit ‘99 Bricks Wizard Academy’, een net verschenen bouwspelletje voor de iPhone van de Amsterdamse studio Weirdbeard.
Beeld uit ‘99 Bricks Wizard Academy’, een net verschenen bouwspelletje voor de iPhone van de Amsterdamse studio Weirdbeard.

Het nieuwe investeringsfonds GameOn, dat vanochtend werd aangekondigd op gamesconferentie Casual Connect in Amsterdam, heeft aan ambities geen gebrek. Bijvoorbeeld het naar Nederland halen van grote buitenlandse gamebedrijven ter versterking van de Nederlandse sector. En programma’s ontwikkelen om het bestaande gameonderwijs beter aan de industrie te verbinden.

Daarvoor is een eerste investering van 10 miljoen euro aan risicokapitaal beschikbaar, waarvan de helft bij de rijksoverheid vandaan komt. Het initiatief voor GameOn komt van een aantal ondernemers en investeerders met ervaring in de gamesindustrie. Zij staan garant voor de eerste inleg van 5 miljoen. Het doel is de groei van de Nederlandse gamesindustrie te versnellen, met name in het lucratieve segment van online en mobiele games.

Het fonds richt zich op het oplossen van een aantal problemen die binnen de gamesindustrie al langer worden gesignaleerd. Al in de Gamesmonitor 2012, een groot onderzoek naar de Nederlandse industrie, werd geschreven dat Nederlandse bedrijven moeite hebben uit de opstartfase te breken, en dat het in de praktijk schort aan voldoende zakelijke kennis om effectief te opereren in de dynamische markt voor videogames. De Nederlandse industrie kende volgens dat rapport zo’n 330 bedrijven, die samen goed waren voor 150 tot 225 miljoen euro omzet per jaar.

De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en OCW steunen het platform in het kader van het Topsectorenbeleid. Daaronder valt ook de gamesindustrie, als creatieve sector. Dat houdt onder meer in dat de sector aanspraak kan maken op innovatiekredieten, onderzoeksfinanciering en dergelijke. Het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), onderdeel van Economische Zaken, werkt met GameOn samen op het gebied van ‘strategische acquisitie’ van buitenlandse bedrijven die voor Nederland interessant kunnen zijn.

Ook minister-president Rutte steunt het initiatief „van harte”, laat hij via de woordvoering weten. Hij ziet het ontwikkelen van computergames als een „groeiende bedrijfstak die ons land nog volop kansen biedt. Het laat zien dat Nederland wereldwijd terecht bekendstaat als een land dat creativiteit en innovatie met hoofdletters schrijft.”